R e k l a m a

Małopolska. Informacje o kondycji finansowej gmin trafią do internetu

Regionalna Izba Obrachunkowa będzie przekazywała Wojewodzie Małopolskiemu informacje o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Małopolsce. Informacje te będą jawne i zostaną...