R e k l a m a

Bochnia. Nowe studium można już zobaczyć w internecie

-

Każdy zainteresowany może już zapoznać się z nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia. Część graficzną i tekstową opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak już informowaliśmy nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia zostało uchwalone przez radnych 20 lutego. Wynik głosowania nie był jednogłośny: 13 głosów „za”, 5 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”. Szczegóły w tekście: „Radni uchwalili nowe studium. Prace trwały ponad 6 lat”.

Studium obowiązuje od dnia uchwalenia, czyli od 20 lutego 2020 r.

Z nowym studium (zarówno częścią tekstową, jak i graficzną) można zapoznać się TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia