Senator PiS Włodzimierz Bernacki w Bochni: „nie jesteśmy partią faszystowską”

-

Dziękuję samorządowcom, że godzą się przyjąć promesy od „faszystowskiego”, „autorytarnego” przedstawiciela władzy – ironizował w piątek w Bochni senator Włodzimierz Bernacki (Prawo i Sprawiedliwość).

Jak już informowaliśmy w piątek w bocheńskim magistracie wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka przekazał zastępcy burmistrza Bochni Gustawowi Korcie i staroście bocheńskiemu Adamowi Korcie promesy dotacyjne na węzeł przesiadkowy przy dworcu kolejowym w Bochni (ponad 2,9 mln zł) i e-administrację w Powiecie Bocheńskim (ok. 3 mln zł). Szczegóły obu programów TUTAJ.

W przekazaniu promes uczestniczyli także m.in. sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, posłowie Wiesław Krajewski i Stanisław Bukowiec, senator Włodzimierz Bernacki, radni województwa Anna Mikosz i Piotr Dziurdzia, radni powiatu bocheńskiego Paweł Leśniak i Marek Patalita oraz radni miasta Bochnia Krzysztof Sroka i Marek Bryg.

Na bardzo polityczne przemówienie zdecydował się senator Włodzimierz Bernacki.

Wczoraj (w czwartek 2 lipca – przyp. red.) zakończyło się posiedzenie senatu i chciałbym powiedzieć jako senator, który przez media określany jest jako senator większości rządowej, reprezentujący Zjednoczoną Prawicę, a więc tę większość, która określana jest mianem autorytarnej, tej która określana jest mianem faszystowskiej. Chciałbym bardzo jednoznacznie w tym miejscu i w takim momencie powiedzieć: to co mówi się w Warszawie, to co mówi się w mediach prywatnych na temat naszych rządów, większości Zjednoczonej Prawicy jest wierutnym kłamstwem i bzdurąpowiedział senator Włodzimierz Bernacki.

Nie tylko w wymiarze konstytucyjnym nie jesteśmy partią autorytarną, faszystowską, ale również w sensie rozumienia tego co nazywa się dobrem wspólnym i to co nazywa się racją stanu. Ani pan starosta, ani pan burmistrz nie są przedstawicielami naszego środowiska politycznego. Szanujemy wybór, który dokonał się w ostatnich wyborach samorządowych, zarówno na poziomie powiatu, czy miasta. Szanujemy ten wybór, wybór całkowicie demokratyczny mówił Włodzimierz Bernacki.

My jako przedstawiciele większości parlamentarnej, a więc Zjednoczonej Prawicy, rozumiemy, że nasze powinności i nasze obowiązki są powinnościami wobec wszystkich Polaków. Zatem taki moment jak dzisiaj jest dobrym, aby powiedzieć na czym wspieramy swoje rządy – na zrozumieniu tego co nazywa się dobrem wspólnym. Dziękuję panu marszałkowi, dziękuję samorządowcom, że godzą się przyjąć promesy od faszystowskiego, autorytarnego przedstawiciela władzy – dodał ironicznie W. Bernacki.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

lipiec, 2022

X