Pomimo pandemii liczba obcokrajowców w Małopolsce wzrosła

-

Na koniec ubiegłego roku w Małopolsce było 63,3 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w ZUS. Od czerwca przybyło ich 8,6 tysiąca. W grudniu 2020 r. w naszym regionie zgłoszono więcej obcokrajowców, niż w okresie przed pandemią (w lutym 2020 r.).

Niewątpliwie wpływ na liczbę pracujących cudzoziemców w naszym regionie w 2020 roku miała epidemia Covid-19. Pod koniec lutego, czyli jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii było ich 60,1 tysiąca. Do czerwca ich liczba spadła do 54,7 tysiąca. Koniec roku przyniósł jednak znaczny wzrost liczby obcokrajowców – w rejestrach ZUS jest ich 63,3 tysiąca. 

W całym kraju pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowych w ZUS było 725 tysięcy. W minionym kwartale przybyło ich 35 tysięcy.

W naszym regionie obcokrajowcy zgłoszeni w ZUS to przedstawiciele 123 krajów świata. Większość z nich pochodzi ze wschodu. Około 70 proc. cudzoziemców w Małopolsce to obywatele Ukrainy, których jest 45,3 tysiąca. Również w kraju najwięcej zatrudnionych jest mieszkańców Ukrainy, ich liczba to 532,5 tysięcy. 

Liczną grupę cudzoziemców stanowią Białorusini, których pracuje 2,2 tys. w Małopolsce. Dalsze miejsca zajmują Gruzini (1,4 tys.) i Rosjanie (1,2 tys.). Nie brakuje u nas też przybyszy z odległych krajów takich jak Indie (1 tys.).

Spośród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych niemal 40 tys. to pracownicy, a 9 tys. to prowadzący własną działalność. Pozostali są zatrudnieni na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. umowach zlecenia.

Liczba obcokrajowców grudzień 2020 r.Liczba obcokrajowców czerwiec 2020 r.Liczba obcokrajowców luty 2020 r.
Oddział ZUS w Chrzanowie5 2054 4524 780
Oddział ZUS w Krakowie44 68638 31241 051
Oddział ZUS w Nowym Sączu10 9919 81711 838
Oddział ZUS w Tarnowie2 4112 1702 420

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X