Rewitalizacja. Tablice z błędami będą poprawione, a asymetria schodów jest… celowa

-

Po artykule w Bochnianin.pl magistrat zapowiada: błędy na tablicy upamiętniającej ratusz na rewitalizowanym Rynku w Bochni będą poprawione. W obszernym oświadczeniu przesłanym dziś do naszej redakcji odniesiono się również do innych kwestii, m.in. asymetrii schodów w północno-zachodnim narożniku Rynku i prawdopodobnego terminu zakończenia prac przy budowie fontanny.

Dyskusje na poziomie bruku?

Oświadczenie, którego autorem jest zastępca burmistrza Bochni Robert Cerazy, rozpoczyna się od uwagi dotyczącej zwiększonego zainteresowania trwającymi pracami w ramach zadania „Rynek OD-NOWA”.

W ostatnim czasie obserwujemy wzmożenie zainteresowanie tym co jest realizowane w centrum miasta, czy na Plantach Salinarnych. Jest to ze wszech miar zrozumiałe. Niektóre z podnoszonych kwestii to rzeczywista troska o nasze wspólne dobro. Niektóre natomiast mity i teorie spiskowe, czy dyskusje pojawiające się w przestrzeni publicznej chwilami sięgają „poziomu układanego bruku” przesłaniając idee całego zamierzenia, które się obecnie dokonuje – stwierdził na wstępie Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

Odnosząc się do samego centrum należy pamiętać, że jest to element w zakresie prac niezakończony. Nadal trwają prace budowlane, a przede wszystkim archeologiczne. Ponadto nie wszystkie elementy zagospodarowania są zamontowane, czy wykonane w całości, wiele elementów jest również do uzupełnienia, poprawienia, także w zakresie uszkodzonej przez pojazdy mechaniczne powstałej już infrastruktury – podkreślił Robert Cerazy.

Tablice będą poprawione

Magistrat zapowiada, że błędy na tablicach zostaną skorygowane. Chodzi o tablicę upamiętniającą dawny ratusz, na której przede wszystkim popełniono literówkę w anglojęzycznej transkrypcji krótkiego tekstu (pisaliśmy o tym TUTAJ). Kilka błędów edytorskich jest również na tablicy, która ma przykryć kapsułę czasu (link do naszej publikacji TUTAJ).

– Dziękujemy za przypomnienie, zwrócenie uwagi i wyjaśniamy, iż mamy głęboką świadomość konieczności skorygowania informacji na obu tablicach, aby w przyszłości nie stanowiły one pseudo atrakcji turystycznej i nie wywoływały kontrowersji. Ponadto mając na uwadze historyczny charakter przebudowy, która się obecnie dokonuje na zakończenie inwestycji chcemy nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę umieszczając jednocześnie kapsułę czasu z przesłaniem dla przyszłych pokoleń i odsłaniając płytę pamiątkową Ratusza, której nigdy nie było na Rynku – napisano w oświadczeniu.

Ponadto częścią tego wydarzenia, jeżeli uzyskamy wszystkie wymagane uzgodnienia, będzie również montaż ostatniej płyty na podstawie pomnika króla Kazimierza Wielkiego, nad którą obecnie pracujemy. Dzisiaj znajdują się tam trzy płyty i puste miejsce, które należy wypełnić tablicą o odpowiedniej treści – dodano.

Wczoraj płytę upamiętniającą ratusz zdemontowano:

Asymetryczne schody

Po naszej ostatniej publikacji dotyczącej prac rewitalizacyjnych hitem w mediach społecznościowych okazało się zdjęcie wrzucone przez jednego z Czytelników ukazujące asymetrię schodów w północno-zachodniej części Rynku. Nie schodzą się one równo – w przekroju nie ma jednej linii prostej.

Z oświadczenia przesłanego mediom wynika, że to… celowy zabieg.

Architektoniczna wizja całości zagospodarowania, zamysł, kompozycja układu jak i sam projekt przewiduje pewną „asymetrię” rozwiązań powstającej obecnie przestrzeni w konfrontacji z przebudowanym układem Rynku w latach 60. ubiegłego wieku. Także układ wysokościowy dojścia do schodów na przykład od strony pierzei zachodniej i północnej, pochylenie płyty Rynku i połączenie poszczególnych elementów nowego zagospodarowania determinuje sposób wykonania granitowych stopni o zmiennej szerokości i zmiennym przekroju poprzecznym stopni zanikających wyjaśnił Robert Cerazy.

Należy pamiętać, iż na stopniach granitowych zostaną jeszcze zamontowane w asymetrycznych odstępach siedziska o zmiennej szerokości tworząc w końcowym efekcie skończony element o quasi-amfiteatralnym układzie, stanowiąc właściwe zagospodarowanie tej przestrzeni – dodał zastępca burmistrza.

O dostępności dla niepełnosprawnych

W przestrzeni publicznej pojawiają się również komentarze o słabej dostępności nowej płyty Rynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Magistrat broni się wyliczając zaplanowane udogodnienia.

Temat dostępności dla osób niepełnosprawnych o ograniczonych możliwościach poruszania się towarzyszył nam od samego początku procesu przygotowania się do przebudowy przestrzeni miejskiej, pod kątem nie tworzenia lecz likwidacji barier architektonicznych. Już sam układ drogowy na drogach gminnych został tak pomyślany, aby bariery architektoniczne ograniczyć do minimum. Wprowadzono tzw. strefę zamieszkania, wyeliminowano wysokie krawężniki, nawet rodzaj dobranej granitowej nawierzchni na kostkę cięto-łupaną czy płomieniowane (nadające szorstkość) płyty granitowe wskazują na stworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych dla pieszych, osób na wózkach inwalidzkich, czy osób o ograniczonej możliwości poruszania się – napisano w oświadczeniu.

Niedorzeczne są tezy podnoszone już kilkakrotnie na forum publicznym, że płyta Rynku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Już samo ukształtowanie wysokościowe płyty i jej integracja przestrzenna z pierzejami, poszerzenie płyty Rynku np. w kierunku południowym powoduje, że na płytę może dostać się swobodnie osoba niepełnosprawna od strony pierzei zachodniej, południowej, wschodniej od strony Muzeum, jak również niepełnosprawny będzie miał możliwość wejścia od strony ul. Wąskiej po zakończeniu wszystkich prac budowlanych – wylicza Robert Cerazy.

Kiedy koniec prac?

W lutym podczas sesji Rady Miasta Bochnia Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji, rewitalizacji miasta i funduszy zewnętrznych, odpowiadając na pytanie o termin zakończenia prac rewitalizacyjnych powiedział: – „Obecny termin, który zapisany jest w umowie, to 30 kwietnia 2021 roku” (link do tekstu TUTAJ).

Jest już maj, dlatego redakcja Bochnianin.pl zapytała m.in. czy podpisano nowy aneks do umowy, a jeśli tak to jaki określono termin. W oświadczeniu nie pada odpowiedź na to pytanie, ale poinformowano kiedy można spodziewać się zakończenia prac przy budowie fontanny oraz otwarcia ulic w centrum miasta.

W konsekwencji ostatnich decyzji konserwatora zabytków o kolejnym rozszerzeniu w niecce fontanny archeologicznych badań ratowniczych nie można tam obecnie prowadzić robót budowlanych. Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą prac archeologicznych, aby przy odpowiednim zaangażowaniu i potencjale technicznym prace archeologiczne zakończono w możliwe najkrótszym terminie mając na uwadze specyfikę prowadzonych robót – przekazał Robert Cerazy.

Po zakończeniu archeologii przed właściwymi robotami budowlanymi przy niecce fontanny cała kubatura wydobytego urobku po pracach archeologicznych musi zostać zasypana kruszywem i ustabilizowana, ponieważ wykopy archeologiczne prowadzone są na tym obszarze do tzw. calca i sięgają zdecydowanie głębiej niż głębokość inwestycyjna potrzebna dla posadowienia fontanny niecki fontanny – wyjaśnił R. Cerazy.

W związku z tym prace przy budowie fontanny planujemy zakończyć do połowy sierpnia przy pełnej mobilizacji archeologów i budowlańców oraz montażystów fontanny. Na placu św. Kingi i na pozostałych obszarach, na których prowadzone są obecnie roboty budowlane prace zakończą się na przełomie maja i czerwca, a wcześniej zostanie otwarta droga wojewódzka i przywrócona organizacja ruchu na ulicach: Wolnica, Mickiewicza, Solna, Sutoris, Dominikańska i Kraszewskiego. W tym terminie chcemy również połączyć pierzeję północną i wschodnią oraz wykonać tarasy przy płycie Rynku i pierzei północnej, umożliwiając ich wynajęcie podmiotom prowadzącym działalność gastronomiczną – dodał Robert Cerazy.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

CO? GDZIE? KIEDY?

czerwiec, 2021

X