R e k l a m a

Rada Powiatu powołała komisję, która ma sprawdzić gdzie mieszka radny

-

Na czwartkowym posiedzeniu Rada Powiatu w Bochni powołała trzyosobową komisję, która ma zająć się zbadaniem, czy istnieją przesłanki do wygaszenia mandatu jednemu z radnych PiS. Komisja ma składać raport z postępów prac na każdej sesji.

Szefem komisji został Ludwik Węgrzyn (PSL), w jej skład powołano także Marka Rudnika (Nasza Wspólna Sprawa) oraz – w obliczu odmowy zaproponowanych radnych PiS Józefa Radzięty i Piotra Bartyzela – Józef Słonina (PSL).

Powołanie komisji to pokłosie pisma, które trafiło do wojewody małopolskiego i przewodniczącej rady powiatu. Wnioskodawca twierdzi, że radny Józef Mroczek mieszka poza powiatem bocheńskim, co jest podstawą do utraty prawa wybieralności, czyli w praktyce zakończenia sprawowania mandatu radnego (link do naszej publikacji TUTAJ). Wojewoda małopolski wskazał, że rada powiatu powinna w ciągu dwóch tygodni podjąć działanie w tej sprawie.

Powołując dziś komisję radni ustalili także jej kompetencje i zakres działania. Według zapisów uchwały, komisja ma prawo występ[ować do organów i instytucji w celu uzyskania niezbędnych dokumentów, danych i informacji, może zapraszać do wysłuchania osoby dysponujące informacjami w sprawie, w tym przede wszystkim powinna wysłuchać wyjaśnień radnego, którego dotyczy wniosek.

Zgodnie z zapisami uchwały, komisja ma obradować nie rzadziej niż raz w miesiącu i składać Radzie Powiatu w Bochni sprawozdania z prowadzonych czynności na każdej sesji rady.

Po zgromadzeniu i rozpoznaniu całością zebranego materiału dowodowego w rozpatrywanej sprawie komisja ma ocenić zgromadzony materiał dowodowy i na tej podstawie opracuje i przedłoży Radzie Powiatu w Bochni projekt uchwały dotyczącej rozpatrzenia wniosku o wygaszenie mandatu radnego wraz z uzasadnieniem. 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc