R e k l a m a

Powiat Bocheński. Ponad 4,7 mln zł dotacji na modernizację dróg

-

Powiat Bocheński otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę ponad 4,7 mln zł na modernizację dróg w Drwini oraz w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej, Kierlikówce i Tarnawie.

Do dofinansowania w 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na liście podstawowej znalazły się 2 wnioski złożone przez Powiat Bocheński. Na liście 21 projektów, wnioski Powiatu Bocheńskiego znalazły się na 8 i 11 miejscu.

Pierwsza inwestycja

Pierwszy wniosek dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w Drwini. Modernizacja drogi rozpocznie się za mostem na rzece Drwinka, a zakończy w miejscu, w którym rozpoczęto realizację I etapu rozbudowy drogi wykonanej w 2013 roku.

Dzięki pozyskanym środkom poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej drogi, ale również poprawie ulegnie połączenie z regionalną i krajową siecią dróg. Ponadto nastąpi dostosowanie dróg do obecnego i planowanego w najbliższej przyszłości poziomu obciążenia trasy przez transport drogowy. Droga zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, powstanie chodnik, pobocza zostaną utwardzone. Przebudowane zostaną także skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi.

Całkowita wartość zadania to prawie 4,5 mln zł, z czego połowa to dofinansowanie, natomiast pozostałe środki zostaną pokryte z budżetu powiatu bocheńskiego.

Druga inwestycja

Rozbudowa drogi powiatowej w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej i Kierlikówce oraz w Tarnawie wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową to drugi wniosek, który otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 mln zł, a całość zadania to prawie 5 mln zł.

Zakres wniosku dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów, która ze względu na liczne firmy, szkoły, siedziby straży pożarnych stanowi ważny szlak komunikacyjny między gminami: Łapanów, Trzciana i Żegocina – wyjaśnia Adam Korta, starosta bocheński.

Inwestycja zostanie podzielona na odcinki. W zakresie pierwszego odcinka planuje się budowę chodnika, przebudowę drogi i utwardzenie poboczy. W przypadku drugiego odcinka, powstaną chodniki, perony przystankowe, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, przebudowie ulegnie droga oraz pobocza i skrzyżowanie drogi powiatowej z drogami gminnymi. W trzecim odcinku planuje się budowę chodników, drogi powiatowej, powstanie zatoka autobusowa, wyniesione przejście dla pieszych, progi zwalniające. Przebudowane zostaną klasyczne skrzyżowania dróg powiatowych na skrzyżowanie typu rondo.

Obie inwestycje zakończą się do listopada 2019 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia