R e k l a m a

Jaka jest sytuacja finansowa Bochni? Informacje z sesji Rady Miasta

-

Kompleksową informację na temat sytuacji finansowej Bochni przedstawiła podczas ostatniej sesji Rady Miasta Bochnia skarbnik Ewa Dudek. – Można powiedzieć, że sytuacja finansowa Gminy Miasta Bochnia jest stabilna – oceniła.

Obszerna prezentacja zawiera szereg ciekawych informacji pokazujących kondycję finansową miasta. W zestawieniu użyto danych dla lat 2018-2022. Dane do 2020 r. pochodzą ze sprawozdań finansowych.

Dla 2021 roku są to wstępne dane, bo zeszły rok nie został jeszcze podliczony. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. będzie sporządzane w terminie do końca marca, więc ostateczne dane mogą się trochę różnić – zaznaczyła skarbnik Ewa Dudek.

Z kolei dane za 2022 r. to oczywiście plany ujęte w uchwale budżetowej.

Oceniając kondycję finansową Bochni skarbnik stwierdziła, że jest ona stabilna.

Na bazie przedstawionych danych, jak również wszystkich wskaźników, można powiedzieć, że sytuacja finansowa Gminy Miasta Bochnia jest stabilna. Nadwyżka operacyjna, którą osiągaliśmy w poprzednich latach ma kluczowe znaczenie w kontekście możliwości realizacji nowych zadań inwestycyjnych, jak również zaciągania nowych zobowiązań, a także stanowi podstawę do ustalania wskaźnika spłaty zobowiązań – powiedziała Ewa Dudek.

Głównym problemem są rosnące wydatki bieżące na utrzymanie miasta. Trzeba też wziąć pod uwagę rosnące ceny energii – mówiła Ewa Dudek. – Problemem jest również, jak w większości samorządów, wysoki poziom dofinansowania oświaty ze środków własnych – dodała.

Skarbnik zaznaczyła jeszcze, że ogromny wpływ na sytuację finansową Bochni w przyszłych latach będzie miał Polski Ład i rozwiązania systemu podatkowego. – Absolutnie nie podejmuję się oceny wpływu tych wszystkich rozwiązań, bo podejrzewam, że nikt nie jest w stanie – nawet w ministerstwie – ocenić jak faktycznie będzie to wyglądało i jak wpłynie na sytuację finansową miast – powiedziała Ewa Dudek.

Źródło poniższych plansz: Urząd Miasta Bochnia (screenshot bochnia.sesja.pl).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc