R e k l a m a

Na co Bochnia pozyskała środki ze źródeł zewnętrznych? – LISTA ZADAŃ

-

Głównym tematem ostatniej sesji Rady Miasta Bochnia była informacja burmistrza na temat bieżącego pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Radni oraz wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z projektami, które są w fazie realizacji lub przygotowania, a także z tymi, z których zrezygnowano.

Przed sesją radni otrzymali wykaz 14 projektów z kwotami, wskazaniem instytucji pośredniczącej w dotacji, opisami i datami realizacji (lub adnotacją o rezygnacji z przedsięwzięcia).

Łączna kwota wszystkich dotacji ujętych w zestawieniu to ok. 38,5 mln zł.

Podczas sesji temat zreferował Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji, rewitalizacji miasta i funduszy zewnętrznych, omawiając krótko każdy z projektów. Wśród nich jest jeden z tematów, o którym ostatnio pisaliśmy już na łamach Bochnianin.pl, czyli węzeł przesiadkowy przy ul. ks. J. Poniatowskiego (zobacz: Bochnia. Kiedy rozpocznie się budowa węzła przesiadkowego?).

Wykaz wniosków z udziałem dotacji zewnętrznych realizowanych obecnie przez Urząd Miasta Bochnia (skrót informacji):

wniosekinstytucja pośredniczącastan realizacji
1Budowa węzła przesiadkowego przy ul. ks. Józefa Poniatowskiego w Bochni
Wartość całkowita: 5 919 380,80 zł
Koszty kwalifikowane: 3 461 721,02 zł
Dofinansowanie: 2 942 462,85 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego12.04.2021 r. – Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej w formule „zaprojektuj wybuduj”
03.09.2021 r. – Umowa z Silesia Trans Service Sp z o.o., wartość umowy: 5 794 530,00 zł
W trakcie realizacji.
Termin realizacji umowy z Instytucją Zarządzającą 30.06.2023 r.
2„Budowa mostu na potoku Babica w Bochni na ul. Parkowej wraz z remontem przyległych alejek”
Wartość inwestycji: 2 788 451,64 zł
Wkład własny: 888 451,64 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 900 000,00 zł
Polski Ład
Bank Gospodarstwa Krajowego
Wniosek: 23.07.2021 r.
Termin realizacji: 2021/2022
Zadanie zostało zrealizowane.
3„Przebudowa układu komunikacyjnego drogi gminnej – ul. Partyzantów w Bochni”
Wartość inwestycji: 16 183 000,00 zł
Wkład własny: 7 213 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 8 970 000,00 zł
Polski Ład
Bank Gospodarstwa Krajowego
Wniosek: 28.07.2021 r.
Termin realizacji: 2022-2024
Umowa z wykonawcą (INSBUD) podpisana. Czas realizacji do 24.06.2024 r.
4„Rewitalizacja Plant Salinarnych”
Wartość inwestycji: 12 950 000,00 zł
Wkład własny: 1 300 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 11 650 000,00 zł
Polski Ład
Bank Gospodarstwa Krajowego
Wniosek: 28.07.2021 r.
Termin realizacji: 2022-2024
Ogłoszono przetarg: 22.11.2022 r.
5„Przebudowa drogi gminnej 580046K na odcinku I – w km od 0+151 do 0+266, na odcinku II – w km od 0+000 do 0+150 w Bochni. (ul. Kościuszki)”
Wartość projektu: 6 870 834,68 zł
Koszty kwalifikowane: 5 789 749,19 zł
Dofinansowanie: do 50%
Urząd Wojewódzki w KrakowieWniosek: 25.08.2021 r.
Termin realizacji: 2022-2024
Podpisana umowa: 25.03.2022 r.
Ogłoszono przetarg: 21.04.2022 r.
Rezygnacja z uwagi na zbyt wysokie koszty realizacji zadania.
6„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Nowy Świat – boczna w km 0+230-0+380 na działce nr 1817/2 w Bochni”
Wartość: 87 637,50 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 43 818,75 zł
Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoWniosek: 17.01.2022 r.
Termin realizacji: 2022 r.
Przyznane dofinansowanie: 43 818,75 zł
Zakończony, złożono wniosek rozliczeniowy.
7„Pod Biało-czerwoną” (montaż masztu na pl. Okulickiego)
Wartość: 8 000,00 zł
Urząd Wojewódzki w KrakowieWniosek: 10.03.2022 r.
Termin realizacji: 31.12.2022 r.
Zakończony.
8„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” w 2022 r.”
Wartość: 302 720,44 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 151 360,22 zł
Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoTermin realizacji: 31.11.2022 r.
Przyznane dofinansowanie w kwocie: 90 020,00 zł
Rezygnacja z uwagi na wycofanie się wykonawcy.
9„Poprawa jakości miejskiego powietrza -wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) edycja 2”
Wartość projektu: 2 202 565,20 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 169 520,79 zł
Wkład własny: 33 044,41 zł
Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoWniosek złożony w 2018 r.
14.01.2022 r. – wybór projektu do dofinansowania
Termin realizacji: 30 września 2023 r.
Przyznane dofinansowanie: 2 169 520,79 zł.
10Przebudowa mostu na ul. Chodenickiej.
Wartość projektu: 2 110 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 000 000,00 zł
Polski Ład
Bank Gospodarstwa Krajowego
Wniosek: 28.07.2021 r.
Termin realizacji: 2024 r.
11Zakup nowego taboru do transportu zbiorowego w Gminie Miasta Bochnia
Wartość: 4 000 000,00 zł
Udział własny: 820 000,00 zł
Wnioskowana kwota: 3 180 000,00 zł
Polski Ład
Bank Gospodarstwa Krajowego
Wniosek: 28.07.2021 r.
Termin realizacji: 28.10.2023 r.
Ogłoszony przetarg: 7.11.2022 r.
12Rozbudowa drogi gminnej nr 580014 w km 1+086,30+1+772,00 przy ul. Chodenickiej w Bochni, Gmina Miasta Bochnia
Wartość projektu: 4 750 789,79 zł
Koszty kwalifikowane: 4 575 213,09 zł
Dofinansowanie: do 50%
Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieWniosek: 17.08.2022 r.
Termin realizacji zadania 2023-2025
13Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla jednostki OSP Kolanów
Wartość: 375 300,00 zł
Dofinansowanie: 60 000,00 zł
Ministerstwo SprawiedliwościWniosek: 05.2022 r.
Ogłoszono przetarg: 03.11.2022 r.
14Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach.
Projekt partnerski, liderem jest Gmina Moszczenica.
Udział UM Bochnia: 564 668,40 zł
Wartość dofinansowania: 423 501,30 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach MRPOUmowa partnerska z 03.06.2020 r.
Wniosek aplikacyjny zatwierdzony 2019 r.
W trakcie realizacji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024