R e k l a m a

Ponad 700 tys. zł na ochronę zabytków w powiecie bocheńskim i brzeskim – ZDJĘCIA oraz LISTA

-

Taka kwota z budżetu województwa przekazana w ramach konkursu Ochrona zabytków Małopolski pozwoli odnowić i odrestaurować aż 16 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego.

Niedawno Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego przekazała symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na ochronę zabytków w mieście Tarnowie oraz powiecie tarnowskim i dąbrowskim. W czwartek podobna uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w Bochni – symboliczne czeki na projekty dotyczące prac konserwatorsko-renowacyjnych otrzymali przedstawiciele brzeskich i bocheńskich samorządów oraz parafii.

– Nasz region może poszczycić się wspaniałą historią, tradycją i kulturą, a małopolskie zabytki zachwycają nie tylko mieszkańców regionu, ale także przyjezdnych z całego świata. Dzięki konkursowi Ochrona zabytków Małopolski, wiele z nich może zostać odnowionych i zabezpieczonych przed nieuchronnym upływem czasu – przypomniała w Bochni Anna Pieczarka.

Poinformowała także, że mimo przeznaczenia w 2019 roku przez samorząd Małopolski rekordowej kwoty na ochronę zabytków (5 mln zł), być może jeszcze w tym roku marszałek Witold Kozłowski wygospodaruje dodatkowe środki na ten cel, a już na pewno do grudnia składać będzie można wnioski o dofinansowania w 2020 roku.

W maju rusza również autorski projekt Anny Pieczarki pt. „Małopolska Pamięta”. W jego ramach w tym roku zostanie rozdysponowanych 500 tys. zł na obiekty, które nie są ujęte w oficjalnym rejestrze zabytków i na które nie było możliwości pozyskania dofinansowania w ramach dotychczasowych naborów.

– Ziemia bocheńska i brzeska bogata jest w zabytki i dobrze, że władze województwa dostrzegają ten fakt przyznając coraz większe środki na ich renowacje. Będę pilnował w sejmiku, aby tego typu programy były kontynuowane i w miarę możliwości zwiększane były pieniądze na rozkwitanie naszych zabytków. Dziękuję też samorządom i parafiom, które na co dzień opiekują się obiektami i dziełami sakralnymi, dbając też o ich utrzymanie – powiedział radny województwa Stanisław Bukowiec.

Starosta bocheński Adam Korta podziękował za zauważenie potrzeb w zakresie ochrony konserwatorskiej zabytków w powiecie bocheńskim i brzeskim, dzięki czemu – jak stwierdził – będą o wiele ładnej wyglądały.

W powiecie bocheńskim zostanie przeprowadzonych 10 inwestycji – na łączną kwotę ponad 379 tys. zł – m.in. w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gawłowie, gdzie zaplanowano konserwację ołtarza głównego, a także czterech rzeźb Ewangelistów, kolumn architektonicznych oraz dwóch aniołów. Prace konserwatorskie czekają także ołtarz znajdujący się w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Bochni.

Z kolei w powiecie brzeskim, w ramach konkursu, zaplanowano przeprowadzenie 5 inwestycji opiewających na łączną kwotę 335 tys. zł. Konserwacja techniczna i estetyczna czeka m.in. ołtarz w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Gnojniku. Prace zostaną wykonane także w kościele pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie, gdzie będzie odnowiony ołtarz św. Józefa.

Pełna lista beneficjentów:

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha BM w Starym Wiśniczu
  Stary Wiśnicz, zabytkowe kamienne elementy wnętrz i nawarstwienia ścienne w klatkach schodowych, XVI w., pełna konserwacja – 44 850 zł
 2. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żegocinie
  Żegocina, kościół parafialny pw. św. Mikołaja, 1895 r., remont konserwatorski drogi procesyjnej wokół zabytkowego kościoła – wymiana nawierzchni z kostki betonowej na płyty i kostkę granitową – 75 700 zł
 3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu
  Nowy Wiśnicz, kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu, I poł. XVII w., wzmocnienie więźby dachowej nad prezbiterium – etap 2 – 34 700 zł
 4. Gmina Nowy Wiśnicz
  Nowy Wiśnicz, Ratusz Miejski w Nowym Wiśniczu, I poł. XVII w., prace konserwatorsko-restauratorskie przy schodach i tarasie zewnętrznym obiektu – 27 300 zł
 5. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Brzeźnicy
  Brzeźnica, polichromia w prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Stanisława B.M., 1899 r., pełna konserwacja techniczna i estetyczna dekoracji malarskiej ściany północnej prezbiterium – 19 300 zł
 6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chełmie
  Chełm, gm. Bochnia, ołtarz główny w kościele parafialnym pw. Narodzenia Jana Chrzciciela z 1 poł. XVIII w., 1749 r., konserwacja techniczna i estetyczna wybranych elementów ołtarza głównego – etap II – 24 400 zł
 7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Chronowie
  Chronów, kościół pw. św. Ducha, XVII w., prace konserwatorskie przy ściennych nawarstwieniach malarskich w nawie głównej i w przedsionku kościoła – etap VII – 62 500 zł
 8. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni
  Bochnia, ołtarz pw. Jezusa Nazareńskiego z Bazyliki pw. św. Mikołaja bpa w Bochni, 1730, konserwacja techniczna i estetyczna wystroju ołtarza w zakresie glorii wieńczącej, 2 rzeźb aniołów i obrazu św. Walentego ze zwieńczenia – kontynuacja prac konserwatorskich – 20 600 zł
  Bochnia, Bazylika Mniejsza pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni, XIV w., prace konserwatorskie przy elewacji południowej w zakresie pokrycia z dachówki ceramicznej na przyporach – 11 700 zł
 9. Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
  Bochnia, ołtarz pw. św. Kingi z kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Bochni, 1861 r., prace konserwatorskie w zakresie polichromowanej struktury architektonicznej – 16 300 zł
 10. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Gawłowie
  Gawłów, ołtarz główny klasycystyczny pw. św. Andrzeja Boboli z kościoła pw. św. Andrzeja Boboli, 1 poł. XIX w., konserwacja techniczna i estetyczna wystroju ołtarza w zakresie 4 rzeźb Ewangelistów, kolumn architektonicznych i 2 aniołków – I etap prac konserwatorskich – 16 000 zł
 11. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Łapczycy
  Łapczyca, gotycki zabytkowy kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 1340 r., kontynuacja odsłonięcia i konserwacji polichromii na murowanym sklepieniu średniowiecznej zakrystii – 26 000 zł
 12. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku
  Brzesko, neogotycka kaplica Sumińskich-Ożegalskich, XIX/XX w., remont kaplicy – etap III – 39 300 zł
 13. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie
  Borzęcin, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, ołtarz św. Józefa (1930-31) i rzeźba św. Sebastiana (II poł. XIX), konserwacja techniczna i estetyczna obiektów – II etap – 68 900 zł
 14. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Gnojniku
  Gnojnik, kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa, ołtarz główny z 1766 r., IV etap pełnej konserwacji technicznej i estetycznej – 59 472 zł
 15. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębnie
  Dębno, kościół parafialny pw. św. Małgorzaty, polichromia wnętrza, kamienne obramienia okien i sakrarium, XV-XX w., pełna konserwacja polichromii (III etap) oraz kamiennych obramień okiennych i sakrarium – 126 750 zł
 16. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Uściu Solnym
  Uście Solne, ołtarze i rzeźby z barokowego kościoła parafialnego wykonane przez miejscowego artystę Antoniego Wróbla, XVIII-XX w., konserwacja (kontynuacja) – 40 900 zł

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc