Bochnia. Kiedy wypłaty dodatku węglowego? Ile wniosków odrzucono?

-

Środki przeznaczone na dodatki węglowe dla mieszkańców Bochni wpłynęły już na konto samorządu, ale by można je było zacząć wypłacać, muszą zostać formalnie – uchwałą rady miasta – wprowadzone do budżetu. W międzyczasie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej cały czas weryfikuje złożone wnioski i już wiadomo, że część z nich zostanie odrzucona.

Według informacji z wczoraj, do bocheńskiego MOPS trafiło nieco ponad 1,8 tys. wniosków o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Ponad 970 z nich już rozpatrzono pozytywnie (to w sumie 2,9 mln zł), kolejne są sprawdzane.

Już wiadomo, że 148 wniosków zostało zweryfikowanych negatywnie. Część z nich to drugie (a nawet trzecie) wnioski składane na ten sam adres – tymczasem po uszczelnieniu przepisów obowiązuje jasna zasada: „jeden dodatek na jeden adres”. Część wniosków zostanie też odrzucona z powodu dokonania korekt deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków już po 11 sierpnia. Po znowelizowaniu przepisów, warunkiem otrzymania dodatku jest bowiem zgłoszenie węgla kamiennego jako paliwa zasilającego źródło ogrzewania budynku, dokonane najpóźniej właśnie 11 sierpnia 2022 roku.

Ci, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, na przelewy muszą jeszcze trochę poczekać. Bochnia ma już środki na koncie, trzeba je jednak formalne wprowadzić do budżetu uchwałą rady miasta. Niektóre samorządy zwołują sesje nadzwyczajne, by przyspieszyć ten proces, ale tak się raczej nie stanie w Bochni, bo zgodnie z wcześniejszym harmonogramem sesja i tak jest już zaplanowana na najbliższy czwartek (29 września).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2022

X