R e k l a m a

SOR w Bochni. Jakie są kryteria przyjmowania pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym?

Okres wakacyjny sprzyja aktywnościom fizycznym, a co za tym idzie – różnego rodzaju urazom. Przy tej okazji chcielibyśmy Państwu przedstawić ścieżkę pacjenta zgłaszającego się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i kryteria kwalifikacji.

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego może zgłosić się każda osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do zgłoszenia się do SOR nie jest wymagane skierowanie. 

Jeśli masz uraz lub doznałeś wypadku (na przykład zranienie lub złamanie), albo nagle poczułeś się źle i podejrzewasz zawał, udar lub masz problemy z krążeniem, udaj się do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). W przypadku gdy przychodnia nie może ci pomóc, a twój stan zdrowia wskazuje na nagłą potrzebę interwencji, również powinieneś skierować się na SOR.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zapewniane są także świadczenia, które wymagają szybkiej diagnostyki i leczenia. Lekarz SOR kieruje jednak tylko na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Jeśli to konieczne, pacjent jest kierowany do leczenia szpitalnego lub transportowany do innej specjalistycznej placówki.

Warto podkreślić, że SOR nie zastępuje lekarza pierwszego kontaktu ani specjalisty. Nie powinno się udawać na SOR w przypadku zwykłego przeziębienia lub niestrawności. Nie jest to również miejsce, gdzie można uzyskać receptę na leki lub skierowanie na badania.

W SOR nie obowiązuje kolejność zgłoszeń według czasu przybycia. To pracownik medyczny, decyduje o priorytetach ratowania pacjentów na podstawie ich stanu zdrowia i problemu z jakim się zgłaszają.

W bocheńskim SOR prowadzony jest triaż, co oznacza kwalifikowania pacjentów według pilności potrzeb medycznych. Istnieją podstawowe kody kolorystyczne triażu:

Czerwony: natychmiastowa pomoc w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. zatrzymanie krążenia).

Pomarańczowy: pomoc udzielana maksymalnie do 15 minut od zgłoszenia (np. zawał mięśnia sercowego).

Żółty: przypadek pilny, wymagający szybkiego przyjęcia.

Zielony: przypadek stabilny, bez zagrożenia życia, pacjent zostanie przyjęty po tych o krytycznym stanie (kod czerwony, pomarańczowy) i pilnym (kod żółty).

Niebieski: przypadek nie kwalifikujący się bezpośrednio na SOR, pacjent zostanie przyjęty po przypadkach nagłych, bądź przekierowany do POZ* lub NiŚOZ*

W czasie pobytu na SOR, pacjent może być przekierowany na odpowiedni oddział szpitalny po diagnostyce, pozostawiony na obserwację lub wypisany do domu.


Szpitalny Oddział Ratunkowy bocheńskiego Szpitala znajduje się w budynku na parterze.

POZ – podstawowa opieka zdrowotna (lekarz pierwszego kontaktu)

NiŚOZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Materiały źródłowe: pacjent.gov.pl

Najnowsze materiały Partnerów