R e k l a m a

Renata Cholewa z Majkowic Sołtysem Roku Ziemi Bocheńskiej 2022

-

Jak co roku Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Bochni zorganizowało konkurs o tytuł „Sołtys Roku” Ziemi Bocheńskiej. Komisja konkursowa postanowiła uhonorować tym tytułem Renatę Cholewę – sołtyskę wsi Majkowice.

Dodatkowo przyznano wyróżnienia Anecie Sopacie – sołtysce wsi Olchawa oraz Władysławowi Staremu – sołtysowi wsi Muchówka.

Celem konkursu jest promocja społecznej działalności i aktywności sołeckiej, a także wzmocnienie pozycji lokalnych liderów oraz uhonorowanie najbardziej aktywnych sołtysów powiatu bocheńskiego. Konkurs został zorganizowany w formie zadania publicznego wspieranego przez Starostwo Powiatowe w Bochni.

Gratuluję wyróżnionym i dziękuję wszystkim sołtyskom, sołtysom i członkom rad sołeckich. Praca sołtysa dla mieszkańców jest bezcenna. To ich zaangażowanie w sprawy lokalnych społeczności sprawia, że Ziemia Bocheńska się rozwija – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia