R e k l a m a

Budżet Obywatelski Bochni 2024 – WYNIKI GŁOSOWANIA

-

Mieszkańcy Bochni wybrali projekty w IX edycji Budżetu Obywatelskiego Bochni. Głosowanie przeprowadzono w dniach 2-15 września. Spośród 35 zakwalifikowanych pod głosowanie zadań wybrano do realizacji 16 z nich.

Głosować można było w sposób tradycyjny w dniach 4-8 września i 11-15 września, a także podczas dodatkowego niedzielnego dyżuru 10 września w lokalu wyborczym zorganizowanym w Urzędzie Miasta Bochnia oraz przez platformę internetową od 2 do 15 września.

Mieszkańcy Bochni spośród 8 zadań ogólnomiejskich i 27 osiedlowych wybrali 1 projekt ogólnomiejski i 15 osiedlowych, które zrealizowane zostaną w 2024 roku. W głosowaniu wzięło udział 2 606 osób. Przeważająca liczba głosów została oddana za pośrednictwem systemu elektronicznego. Z tej możliwości skorzystało 2 549 osób. Głosujących tradycyjną metodą było 57.

W wyniku podziału środków na realizację projektów ogólnomiejskich i osiedlowych przeznaczona zostanie kwota 883 813,40 zł.

OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI:

projekty ogólnomiejskie:

 • Park rekreacyjny – strefa aktywności i zieleni (z opisem tego projektu można zapoznać się TUTAJ)

projekty osiedlowe:

Osiedle nr 1 – Śródmieście – Campi

 • Odnowa skweru na Placu Czaplińskiego

Osiedle nr 2 – Słoneczne

 • Nowa mała architektura na Osiedlu Słonecznym

Osiedle nr 3 – Krzęczków – Łychów

 • Plac zabaw przy szkole podstawowej nr 4 im. św. Barbary

Osiedle nr 4 – Uzbornia

 • Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na osiedlu Uzbornia

Osiedle nr 5 – Niepodległości

 • Odskocznia i równowaga

Osiedle nr 6 – Windakiewicza

 • Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Windakiewicza w Bochni, uzupełnienie terenu zielonego wokół osiedla

Osiedle nr 7 – Kolanów

 • Zieleń edukacyjna przy kolanowskiej świetlicy

Osiedle nr 8 – Dołuszyce

 • Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Dołuszyckiej

Osiedle nr 9 – Chodenice

 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Chodenice – poprzez zakup sprzętu przeciwpożarowego

Osiedle nr 10 – Kurów

 • Utwardzenie pobocza drogowego wzdłuż świetlicy osiedlowej
 • Wymiana opraw oświetleniowych na LED przy ulicy W. Korty-Żółkiewicza-Maissa

Osiedle nr 11 – Św. Jana – Murowianka

 • Bezpieczny Pieszy – ul. św. Jana

Osiedle nr 12 – Smyków

 • Zakup i montaż urządzenia zabawowego

Osiedle nr 13 – Karolina – Krzeczowska

 • Modernizacja wiaty śmietnikowej przy ul. Korbońskiego (dawniej ul. Kaima)

Osiedle nr 14 – Proszowskie

 • Budowa (remont) chodnika przy Hutniczej

Z opisami projektów osiedlowych można zapoznać się TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia