R e k l a m a

Bochnia. Zobacz koncepcję zagospodarowania budynku dawnego Pogotowia – WIDEO

-

Gotowy jest już projekt koncepcyjny modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Bochni na potrzeby uruchomienia tam Centrum Zdrowia Psychicznego. Niedługo ruszy przetarg na dokumentację projektową i uzyskanie pozwolenia. Pozwoli to ubiegać się o finansowanie tej inwestycji, której szacowana wartość wynosi około 17 mln zł.

Wizualizacja koncepcji

Biuro projektowe odpowiedzialne za przygotowanie koncepcji wykonało m.in. program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys inwestorski, projekt aranżacji pomieszczeń i koncepcje architektoniczną.

Koncepcja została wykonana w zakresie wymagań określonych dla centrów zdrowia psychicznego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. Centrum ma zapewniać kompleksową opiekę̨ zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej i środowiskowej.

Teraz czas na projekt budowlany

Przypomnijmy, że w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja od końca XIX wieki mieścił Szpital Miejski, a do początku XXI wieku Pogotowie Ratunkowe. Od wielu lat obiekt pozostaje opuszczony.

Dzięki planowanej inwestycji nadal będzie służył mieszkańcom. Modernizacji zostanie poddany budynek byłego pogotowania oraz kaplicy.

Szacowana wartość inwestycji to około 17 mln zł brutto. W 2024 roku planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę co pozwoli złożyć  wniosek o dofinansowanie tego zadania. 

„Polacy potrzebują takich miejsc”

– Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego to kolejna ważna inwestycja Powiatu wpisująca się w politykę zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa i opieki w zakresie ich zdrowia. Pierwszą tego typu inwestycją była budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z Hospicjum Stacjonarnym, co dzięki pracy i wsparciu wielu osób udało się zrealizować – zwraca uwagę Adam Korta, starosta bocheński.

– Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Natomiast w samej Polsce na depresję już choruje ok. 1,2 mln osób. Ostatnie lata były szczególnie trudne dla dzieci i młodzieży przez co nastąpił nagły wzrost liczby prób samobójczych. A co z osobami dorosłymi? Dane statystyczne są jednoznaczne: Polacy potrzebują tego typu miejsc co ułatwi im dostęp do specjalistów – podkreśla Adam Korta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia