R e k l a m a

Ruszyły zgłoszenia na 69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

-

Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej zapraszają młodzież szkół średnich oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w 69. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Etap powiatowy odbędzie się 22 marca o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Bochni.

Jak co roku konkurs zostanie poprowadzony w formie 4 odrębnych turniejów:

Turniej Recytatorski

1. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych: młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.
2. Repertuar obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach – dwa utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory: prozę i utwór poetycki (czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.).

Turniej Poezji Śpiewanej

1. Uczestnicy – soliści – występują bez podziału na kategorie wiekowe.
2. Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.
3. Do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory śpiewane i jeden utwór recytowany i ewentualnie jako trzeci utwór śpiewany z własnym tekstem. Do prezentacji wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa.
4. Do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument muzyczny, mały zespół muzyczny do trzech osób lub dokonane nagranie – półplayback (czas prezentacji nie może przekroczyć 12 min.).
5. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.
6. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 12 minut.

Turniej Teatrów Jednego Aktora

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Spektakl przygotowują w oparciu o dowolny materiał literacki (czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 min.).

Wywiedzione ze Słowa

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar i forma prezentacji – dowolne (czas prezentacji do 7 min.).

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach oraz złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 18 marca 2024 roku do godz. 10.00 w sekretariacie MDK (ul. Regis 1, Bochnia).

Regulamin, informacje dodatkowe oraz karty zgłoszeń można pobrać na stronach: www.mdk.bochnia.pl i www.tkt.art.pl oraz w sekretariacie MDK, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc