R e k l a m a

Radni wojewódzcy na posiedzeniu Zarządu Powiatu

-

Zarząd Powiatu w Bochni zaprosił na posiedzenie radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego Piotra Dziurdzię oraz Krzysztofa Nowaka. Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy samorządem powiatowym, a wojewódzkim – informują służby prasowe starostwa.

Głównym tematem rozmów były inwestycje jakie aktualnie Województwo Małopolskie realizuje na terenie Powiatu Bocheńskiego z I etapem łącznika autostradowego na czele. Poruszono również temat budowy II etapu łącznika od ul. Krzeczowskiej do drogi krajowej DK94 czy też przygotowania projektu przeniesienia drogi wojewódzkiej nr 965 (Limanowa-Zielona) poza centrum Bochni. Rozmawiano także o poparciu działań dotyczących nowego przebiegu „sądeczanki” według wariantu proponowanego przez Zarząd Powiatu w Bochni, zgodnie z którym droga ta miałaby łączyć się z DK94 na węźle w Bochni.

Możliwości pozyskania dofinansowania na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z Hospicjum Stacjonarnym oraz zmiany w szkolnictwie zawodowym – to kolejne tematy poruszane podczas posiedzenia.

– Bardzo dziękuję panom radnym, że przyjęli zaproszenie na posiedzenie zarządu. Dzięki współpracy między różnymi samorządami można wiele ważnych kwestii rozwiązać. Jestem dobrej myśli, bo wiele kwestii ważnych dla Ziemi Bocheńskiej są dla zarządu powiatu i panów radnych sprawami priorytetowymi – mówi starosta bocheński Adam Korta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia