R e k l a m a

Bochnia. Od 1 marca wszyscy mają segregować odpady. Co jeśli tego nie zrobią?

-

Od 1 marca 2020 r. wszyscy mieszkańcy Miasta Bochnia będą zobligowani do segregacji śmieci. Jeśli odbiorca stwierdzi, że odpady zbierane są w sposób niewłaściwy, właściciel nieruchomości zapłaci podwójną stawkę. A stawki od 1 marca idą w górę…

Jak już informowaliśmy w Bochnianin.pl:

  • od 1 marca 2020 r. nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24 zł od mieszkańca,
  • od 1 marca 2020 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • od 1 marca 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 1185).

Bocheński magistrat informuje:

Mieszkańcy deklarujący do tej pory nieselektywny sposób gromadzenia i oddawania odpadów zobowiązani są do zmiany dotychczasowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 10 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta Bochnia w pok. 121 (I piętro).

Mieszkańcy, którzy wcześniej zdeklarowali oddawanie odpadów w sposób selektywny nie muszą ponownie składać deklaracji.

Ponadto do zmiany deklaracji zapraszamy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (nie wystawiają do odbioru frakcji bioodpady).

DEKLARACJE NA NOWYM DRUKU będą przyjmowane najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.

UWAGA!

Od 1 marca 2020 r. wszyscy mieszkańcy Miasta Bochnia będą zobligowani do segregacji śmieci. Jeśli odbiorca stwierdzi, że odpady zbierane są w sposób niewłaściwy, zgodnie z ustawą, Urząd Miasta Bochnia będzie musiał naliczyć opłatę podwyższoną będącą DWUKROTNOŚCIĄ stawki podstawowej.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia