R e k l a m a

Dokumentacja projektowa na modernizację skrzyżowania ul. Brzeźnickiej i ul. Krzyżaki

-

35 tysięcy złotych ma kosztować wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną przy ul. Brzeźnickiej i ul. Krzyżaki w Bochni. Na ostatniej sesji powiatowi radni zdecydowali o przeznaczeniu środków na to zadanie.

Dokumentacja projektowa będzie obejmowała:

  • rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną z uwzględnieniem zmiany jej geometrii
  • dostosowanie do wymagań warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  • budowę lub przebudowę chodników oraz wszelkiej kolidującej infrastruktury technicznej
  • podniesienie wytrzymałości jezdni.

Zakładany termin opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń to druga połowa 2022 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia