R e k l a m a

Poseł Bukowiec interweniuje u wicepremiera Glińskiego ws. Archiwum

-

Poseł Stanisław Bukowiec skierował interpelację do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Piotra Glińskiego, w sprawie planów likwidacji bocheńskiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Pełna treść interpelacji poniżej.


Pan
Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Premierze!

Z dużym zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o planowanej na ten rok likwidacji bocheńskiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie i przeniesieniu jego zbiorów do krakowskiej centrali. W mojej ocenie – powzięta bez konsultacji społecznych decyzja, sprzeczna jest zarówno z polityką zrównoważonego rozwoju, jak też poprawą funkcjonowania administracji i wbrew panującym powszechnie trendom decentralizacyjnym, dążącym w kierunku rozwoju „Małych Ojczyzn”, znacząco wpłynie na ograniczenie roli regionu bocheńsko-brzeskiego.

Pragnę zaznaczyć, iż w obowiązującej „Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021–2030”, jednym z priorytetowych, wymienianych w dokumencie kierunków zmian jest trwała budowa relacji z otoczeniem i zapewnienie powszechnego, dostosowanego do potrzeb, możliwości i umiejętności użytkowników dostęp do zasobu Archiwów Państwowych. Mowa jest tam również o tym, że: Archiwa Państwowe to instytucje realizujące interesy społeczeństwa i  państwa. Odpowiedzialne i nastawione na oczekiwania obywateli, zaspokajają potrzeby informacyjne społeczeństwa, opierając się na czynnikach racjonalnych, emocjonalnych i społecznych. Z kolei jeden z celów strategicznych zakłada, iż narodowy zasób archiwalny jest ważną częścią dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, szeroko rozpoznawalną i powszechnie dostępną.  

Trudno nie zgodzić się z tymi zapisami, w których tak wiele wspomina się o powszechnej dostępności do archiwaliów, stąd też postanowienie o likwidacji bocheńskiej placówki jest tym bardziej niezrozumiałe zarówno dla mnie, jak i mieszkańców ziemi bocheńskiej oraz brzeskiej, którzy na co dzień korzystają ze zbiorów tutejszego Archiwum, nieprzerwanie od 1950 roku.

Należy podkreślić, iż wspomniany oddział sprawuje nadzór archiwalny nad ponad 50 jednostkami działającymi w powiecie bocheńskim i brzeskim, do których należą m.in. lokalne samorządy, placówki oświatowe, opieki zdrowotnej i wymiaru sprawiedliwości, jak również największe w regionie przedsiębiorstwa. Jest także nieocenionym miejscem służącym działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, naukowej oraz kulturotwórczej, bardzo otwartym na współpracę w tym zakresie, zarówno z indywidualnymi osobami – badaczami dziejów, historykami, jak i instytucjami – szkołami, muzeami, stowarzyszeniami, itp.

Warto też podkreślić, że koszty wynajmu budynku, w którym mieści się bocheński oddział Archiwum Państwowego są bardzo niskie, a w przypadku koniecznych nakładów modernizacyjnych obiektu, wsparcie finansowe zadeklarowali przedstawiciele lokalnego Samorządu.

Przeniesienie zgromadzonych w bocheńskim oddziale Archiwum Narodowego materiałów i dokumentów do Krakowa sprawi, iż wymieniona wcześniej współpraca międzyinstytucjonalna, a nade wszystko dostęp do archiwalnych akt przez mieszkańców, znacznie się utrudni, na co – jako poseł na Sejm RP reprezentujący wspomniany region – nie mogę pozostać obojętny i stanowczo się temu sprzeciwiam!

Jednocześnie zwracam się z prośbą do Pana Premiera o interwencję w powyższej, ważnej społecznie sprawie.

Proszę również o odpowiedź na pytanie:

Czy istnieje możliwość wstrzymania działań podjętych przez dyrekcję Archiwów Państwowych zmierzających do likwidacji bocheńskiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie?

Z poważaniem
Stanisław Bukowiec
Poseł na Sejm RP

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia