Sąd: „Szkoła w Jodłówce nie ma dyrektora”. Co na to kuratorium?

-

Pierwszoinstancyjny wyrok w sprawie przeciwko wójtowi gminy Rzezawa Mariuszowi Palejowi dotyczący nieprawidłowości przy obsadzaniu stanowiska dyrektora w szkole podstawowej w Jodłówce nie wywołał reakcji Kuratorium Oświaty w Krakowie. Sąd w uzasadnieniu do wyroku zwrócił uwagę m.in., że od 30 sierpnia 2019 r. „szkoła podstawowa w Jodłówce nie ma dyrektora”, ale kuratorium na razie nie zamierza podejmować żadnych działań.

Przypomnijmy: 26 stycznia br. Sąd Rejonowy w Bochni wydał wyrok w sprawie przeciwko wójtowi gminy Rzezawa Mariuszowi Palejowi. Sąd uznał, że samorządowiec dokonał przestępstwa przekraczając swoje uprawnienia przy obsadzaniu stanowiska dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Jodłówce (chodzi o powierzenie Lidii Pawlik stanowiska dyrektora PSP w Jodłówce na okres 5 lat z pominięciem przepisu art. 63 ust. 12 ustawy prawo oświatowe). O wyroku obszernie pisaliśmy TUTAJ.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił uwagę, że od momentu powołania, a więc od 30 sierpnia 2019 r. „szkoła podstawowa w Jodłówce nie ma dyrektora”. Stwierdzenia nieważności zarządzenia wójta dokonał już wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny (o wyroku WSA pisaliśmy TUTAJ). Oba wyroki są nieprawomocne i sprawą zajmują się sądy II instancji.

Sprawa budzi sporo kontrowersji w lokalnej społeczności, dlatego redakcja Bochnianin.pl zapytała Kuratorium Oświaty w Krakowie czy podjęło lub zamierza podjąć jakieś działania dotyczące sytuacji w tej szkole.

W odpowiedzi urzędnicy zwrócili uwagę, że wyrok, który zapadł w tej sprawie jest nieprawomocny i wójt gminy Rzezawa skorzystał z prawa odwołania się do sądu wyższej instancji.

Kuratorium Oświaty w Krakowie po uprawomocnieniu się wyroku sądu II instancji zdecyduje o podjęciu czynności nadzoru pedagogicznego – kontroli doraźnej w zakresie organizacji pracy szkoły – przekazano w przesłanej informacji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023