R e k l a m a

馃敶 W贸jt gminy Rzezawa winny przekroczenia uprawnie艅 – mowy ko艅cowe i uzasadnienie wyroku

-

W 艣rod臋 S膮d Rejonowy w Bochni wyda艂 wyrok w sprawie przeciwko w贸jtowi gminy Rzezawa Mariuszowi Palejowi. Jak ju偶 informowali艣my s膮d uzna艂, 偶e samorz膮dowiec dokona艂 przest臋pstwa przekraczaj膮c swoje uprawnienia przy obsadzaniu stanowiska dyrektora w szkole podstawowej w Jod艂贸wce. Poni偶ej fragmenty m贸w ko艅cowych i ustnego uzasadnienia decyzji s膮du.

Przypomnijmy: Proces ruszy艂 28 kwietnia 2021 r. w S膮dzie Rejonowym w Bochni. Zarzuty wobec samorz膮dowca dotycz膮 wydarze艅 z 2019 r. i wskazywanych przez prokuratur臋 nieprawid艂owo艣ci przy obsadzaniu stanowiska dyrektora w szkole podstawowej w Jod艂贸wce. Szczeg贸艂y w linkach na ko艅cu artyku艂u.

W sprawie przes艂uchano wielu 艣wiadk贸w, w艣r贸d nich byli m.in. pracownicy samorz膮dowi, uczestnicy komisji konkursowej, pracownicy kuratorium o艣wiaty, czy dyrektorzy szk贸艂. Przew贸d s膮dowy zamkni臋to we wtorek. Wtedy mowy ko艅cowe wyg艂osili prokuratura, oskar偶ycielka posi艂kowa, jej pe艂nomocnik, obro艅ca oskar偶onego oraz oskar偶ony.

O co wnios艂a prokuratura?

Przedstawiciel prokuratury przypomnia艂, 偶e Mariusz Palej by艂 oskar偶ony o przest臋pstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego w zwi膮zku z art. 12 par. 1 kodeksu karnego (grozi za to kara pozbawienia wolno艣ci do 3 lat).

Oskar偶ony swoim zachowaniem w pe艂ni zrealizowa艂 znamiona sprawy zar贸wno od strony przedmiotowej, jak i podmiotowej zarzucanego mu wyst臋pku. Dlatego te偶 wnosz臋 o uznanie oskar偶onego za winnego i wymierzenie mu nast臋puj膮cej kary: (鈥) grzywny w wysoko艣ci 120 stawek dziennych po 60 z艂 ka偶da oraz o zas膮dzenie koszt贸w post臋powania s膮dowego – zawnioskowa艂 asesor Krzysztof Ossoli艅ski z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie.

Tre艣膰 art. 231 par. 1 kodeksu karnego: 鈥濬unkcjonariusz publiczny, kt贸ry, przekraczaj膮c swoje uprawnienia lub nie dope艂niaj膮c obowi膮zk贸w, dzia艂a na szkod臋 interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolno艣ci do lat 3鈥.

Tre艣膰 art. 12 par. 1 kodeksu karnego: 鈥濪wa lub wi臋cej zachowa艅, podj臋tych w kr贸tkich odst臋pach czasu w wykonaniu z g贸ry powzi臋tego zamiaru, uwa偶a si臋 za jeden czyn zabroniony; je偶eli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielo艣ci zachowa艅 za jeden czyn zabroniony jest to偶samo艣膰 pokrzywdzonego鈥.

Oskar偶ycielka posi艂kowa popiera prokuratur臋

Stanowisko prokuratury zosta艂o poparte przez oskar偶ycielk臋 posi艂kow膮 i jej pe艂nomocnika.

W naszej ocenie pope艂nienie wyst臋pku w obliczu tych depozycji, kt贸re zosta艂y z艂o偶one w toku post臋powania s膮dowego, nie budzi w膮tpliwo艣ci. Oskar偶ony Mariusz Palej w spos贸b pe艂ni 艣wiadomy maj膮c na uwadze gro偶膮ce z tego tytu艂u sankcje co do mo偶liwo艣ci wzruszenia takiego aktu, jak i ewentualnej odpowiedzialno艣ci karnej, post臋powa艂 wbrew normom wynikaj膮cym z przepis贸w prawa o艣wiatowego, czy to z karty nauczyciela, czy te偶 z prawa o艣wiatowego. W spos贸b nie budz膮cy w膮tpliwo艣ci doprowadzi艂 do zdarzenia, w kt贸rym wbrew tym przepisom dosz艂o do obsadzenia stanowiska dyrektora. Ca艂a wcze艣niejsza procedura, kt贸ra poprzedza艂a dokonanie tej czynno艣ci w postaci post臋powania konkursowego zosta艂a tak nakierowana, co potwierdza艂y zeznania 艣wiadka, i偶 wp艂ywa艂 on w spos贸b bezprawny na czynno艣ci, kt贸rych dokonywali w sk艂adzie komisji konkursowej przedstawiciele urz臋du gminy, czy organu prowadz膮cego. W tych okoliczno艣ciach zarzut zwi膮zany z pope艂nieniem przez oskar偶onego wyst臋pku w okoliczno艣ciach sprawy w ocenie oskar偶yciela posi艂kowego nie budzi w膮tpliwo艣ci. Z tego te偶 powodu wnosimy o wymierzenie z tego tytu艂u kary w takiej wielko艣ci jakie zosta艂y wskazane przez pana prokuratora – powiedzia艂 Zbigniew Biernat, pe艂nomocnik oskar偶ycielki posi艂kowej.

Uwa偶am, 偶e wyrok powinien by膰 przestrog膮 dla innych, potencjalnie chc膮cych i艣膰 t膮 drog膮 co oskar偶ony. Wyrok powinien uchroni膰 lokaln膮 spo艂eczno艣膰 od oskar偶onego, kt贸ry wyrz膮dzi艂 wiele krzywd i niesprawiedliwo艣ci lokalnej spo艂eczno艣ci. Oskar偶ony stworzy艂 taki swoisty, prawdziwy ci膮g technologiczny, aby niszczy膰 i odsuwa膰 od funkcji tych, kt贸rzy dzia艂aj膮 zgodnie z prawem, ale niezgodnie z jego bezprawnymi oczekiwaniami – m贸wi艂a Wanda Janta, oskar偶ycielka posi艂kowa, kt贸ra przez 20 lat by艂a dyrektork膮 szko艂y podstawowej w Jod艂贸wce.

Obrona: 鈥濼o nie ma by膰 jaki艣 abstrakcyjny interes publiczny鈥

W akcie oskar偶enia wskazano na trzy zachowania, kt贸re zdaniem prokuratora maj膮 realizowa膰 znamiona czynu zabronionego z art. 231 par. 1 kodeksu karnego i na potrzeby tej sprawy i mojej mowy chcia艂em si臋 odwo艂a膰 do trzech element贸w konstrukcyjnych, kt贸re s膮 zawarte w tym przepisie i kt贸re moim zdaniem s膮 szczeg贸lnie istotne na gruncie tej sprawy – rozpocz膮艂 swoj膮 przemow臋 adwokat Szymon Tarapata, obro艅ca oskar偶onego.

Po pierwsze istotnym elementem b臋dzie to, 偶e aby dosz艂o do przypisania odpowiedzialno艣ci za przest臋pstwo z art. 231 musi zosta膰 wykazane, 偶e dosz艂o do przekroczenia uprawnie艅. B臋d臋 m贸wi艂 tylko o tym, bo ta cz臋艣膰 przepisu jest tutaj istotna. Nie ma tutaj zarzuconego zachowania w postaci niedope艂nienia obowi膮zk贸w, wi臋c to pomijam. Opr贸cz tego takie przekroczenie uprawnie艅 musi dzia艂a膰 na szkod臋 interesu publicznego lub prywatnego. Przy czym jak si臋 podnosi w orzecznictwie i to jest pogl膮d wi臋kszo艣ciowy poparty tzw. uchwa艂膮 si贸demkow膮 S膮du Najwy偶szego, to dzia艂anie na szkod臋 interesu publicznego to ma by膰 konkretne nara偶enie jakiego艣 dobra prawnego na niebezpiecze艅stwo. To musi by膰 konkret, to nie ma by膰 jaki艣 abstrakcyjny interes publiczny, tylko trzeba wykaza膰, kt贸ry konkretnie interes publiczny, co konkretnie zosta艂o zagro偶one – m贸wi艂 Szymon Tarapata.

Obrona: 鈥濼akie rzeczy si臋 zdarzaj膮鈥

Wreszcie, co jest fundamentalne z punktu widzenia tej sprawy, konieczna jest umy艣lno艣膰. Umy艣lno艣膰 bardzo specyficznie rozumiana na gruncie tego przepisu. Dlatego bowiem, 偶e na gruncie art. 231 mamy do czynienia ze znamieniem normatywnym w postaci wymienianego przeze mnie przekroczenia uprawnie艅. Co za tym idzie, aby przypisa膰 umy艣lno艣膰 sprawca musi u艣wiadamia膰 sobie, 偶e to co robi stanowi przekroczenie uprawnie艅. To jest bardzo istotna specyfika tego przepisu – kontynuowa艂 Szymon Tarapata. – Jak si臋 przy艂o偶y te trzy elementy do zachowa艅 zarzucanych panu Mariuszowi Palejowi to trzeba stwierdzi膰, 偶e 偶adn膮 miar膮 jego zachowanie nie realizowa艂o znamion opisanych w tym przepisie – doda艂.

Mowa ko艅cowa obro艅cy oskar偶onego trwa艂a kilkadziesi膮t minut. Adwokat przekonywa艂, 偶e oskar偶ony nie pope艂ni艂 przest臋pstwa. – Bior膮c to wszystko pod uwag臋 tutaj nie dosz艂o do pope艂nienia przest臋pstwa. W doktrynie i orzecznictwie jest takie bardzo fajne zdanie sformu艂owane i aprobowane, 偶e dla pope艂nienia przest臋pstwa z art. 231 nie wystarczy tylko proste naruszenie procedury. Naruszenia procedury nawet je艣li tutaj by wyst膮pi艂y i by艣my to stwierdzili to jest niestety codzienno艣膰 dzia艂alno艣ci s膮d贸w i organ贸w administracji publicznej. Takie rzeczy si臋 zdarzaj膮. Je艣li takie wady si臋 zdarzaj膮 to po to s膮 instancje odwo艂awcze, s膮dy administracyjne, 偶eby takie b艂臋dy naprawia膰. Nie da si臋 ich unikn膮膰 w obecnym stanie prawnym i jest to po prostu niemo偶liwe – stwierdzi艂 Szymon Tarapata.

Art. 231 trzeba wyk艂ada膰 racjonalnie. Zasiadanie w samorz膮dzie to jest bardzo trudny kawa艂ek chleba, gdzie dzia艂amy w g膮szczu bardzo skomplikowanych przepis贸w prawa, w sytuacji nadmiaru obowi膮zk贸w. Nie mo偶na te偶 art. 231 wyk艂ada膰 w spos贸b tak szeroki, 偶eby kara膰 ka偶dego urz臋dnika, kt贸ry pope艂nia b艂膮d. Je艣li przyjmiemy tak膮 wyk艂adni臋 to zniech臋cimy kompetentne osoby do podejmowania pracy w sektorze publicznym. To z czym mamy tutaj do czynienia to zwyk艂a sprawa administracyjna. Ona nigdy nie powinna trafi膰 do s膮du karnego z przyczyn, o kt贸rych dzisiaj szeroko m贸wi艂em. Dlatego wnosz臋 o uniewinnienie oskar偶onego od pope艂nienia zarzuconego mu czynu i zas膮dzenie na jego rzecz koszt贸w z tytu艂u obrony – zako艅czy艂 adwokat Szymon Tarapata.

Kr贸tkie wyst膮pienie oskar偶onego

W swoim kr贸tkim, jednozdaniowym wyst膮pieniu, oskar偶ony popar艂 tylko stanowisko swojego obro艅cy.

Wysoki s膮dzie, popieram swojego obro艅c臋, 偶e nie pope艂ni艂em 偶adnego czynu zabronionego – powiedzia艂 w ramach mowy ko艅cowej oskar偶ony Mariusz Palej, w贸jt gminy Rzezawa.

Wyrok: winny

Dzie艅 p贸藕niej s膮d og艂osi艂 wyrok uznaj膮c, 偶e oskar偶ony jest winny zarzucanych mu czyn贸w.

(S膮d) uznaje oskar偶onego Mariusza Paleja za winnego tego, 偶e w dniu 30 sierpnia 2019 r. w Rzezawie, pow. boche艅ski, woj. ma艂opolskie, b臋d膮c funkcjonariuszem publicznym – w贸jtem gminy Rzezawa – jako organ prowadz膮cy plac贸wk臋 o艣wiatow膮 Publiczn膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jod艂贸wce przekroczy艂 swoje uprawnienia w ten spos贸b, 偶e powierzy艂 Lidii Pawlik stanowisko dyrektora PSP w Jod艂贸wce na okres 5 lat z pomini臋ciem przepisu art. 63 ust. 12 ustawy prawo o艣wiatowe tj. bez uprzedniego porozumienia z organem sprawuj膮cym nadz贸r pedagogiczny nad t膮 plac贸wk膮, czyli Ma艂opolskim Kuratorium O艣wiaty w Krakowie, dzia艂aj膮c na szkod臋 interesu publicznego co stanowi wyst臋pek z art. 231 par. 1 kodeksu karnego i za to na mocy art. 231 par. 1 kodeksu karnego przy zastosowaniu art. 37a kodeksu karnego wymierza mu kar臋 100 stawek dziennych grzywny po 50 z艂 ka偶da. Na podstawie art. 627 kodeksu post臋powania karnego zas膮dza od oskar偶onego na rzecz Skarbu Pa艅stwa kwot臋 560 z艂 tytu艂em koszt贸w s膮dowych – odczyta艂a wyrok s臋dzia Agnieszka Wr贸bel, asesor S膮du Rejonowego w Bochni.

Uzasadnienie wyroku

Na wst臋pie ustnego uzasadnienia wyroku s臋dzia Agnieszka Wr贸bel zwr贸ci艂a uwag臋, 偶e sprawa nie jest prosta i zawiera wiele w膮tk贸w.

Nie jest zadaniem s膮du karnego ocenianie i recenzowanie dzia艂a艅 w贸jta, jego wiedzy, czy kompetencji, a tak偶e wybor贸w kadrowych. Takie kwestie, je偶eli budz膮 niezadowolenie spo艂eczne, pozostaj膮 do rozstrzygni臋cia dla spo艂eczno艣ci lokalnej w ramach wybor贸w. Dop贸ki nie m贸wimy o naruszeniu prawa do tego momentu s膮d karny takimi kwestiami si臋 nie zajmuje i nie pozostaje to w gestii s膮du karnego – podkre艣li艂a Agnieszka Wr贸bel.

Drug膮 kwesti膮 jest rozr贸偶nienie naruszenia przepis贸w prawa administracyjnego, co mo偶e wi膮za膰 si臋 z odpowiedzialno艣ci膮 s艂u偶bow膮, czy dyscyplinarn膮, od tego co stanowi ju偶 naruszenie przepis贸w prawa karnego i wymaga reakcji karnej. S膮d karny mo偶e sam ustali膰, 偶e dosz艂o do naruszenia przepis贸w post臋powania, ale sama ta kwestia nie jest jeszcze wystarczaj膮ca do tego, 偶eby m贸wi膰 o odpowiedzialno艣ci karnej. W taki spos贸b zosta艂a ta odpowiedzialno艣膰 karna funkcjonariusza publicznego skonstruowana, 偶e opr贸cz naruszenia przepisu post臋powania konieczne jest te偶, 偶eby艣my m贸wili w post臋powaniu o dzia艂aniu na szkod臋 interesu publicznego, bo to musi by膰 takie konkretne dzia艂anie, nara偶enie na t臋 szkod臋. Musimy tak偶e wykaza膰, 偶e osoba funkcjonariusza publicznego, oskar偶onego w tym przypadku, zdawa艂a sobie spraw臋, mia艂a 艣wiadomo艣膰 tego, 偶e dzia艂a z naruszeniem przepis贸w prawa i 偶e jego dzia艂anie mo偶e wywo艂a膰 nieakceptowalne skutki dla interesu publicznego lub prywatnego – kontynuowa艂a Agnieszka Wr贸bel.

W贸jt nie powinien przychodzi膰 na konkurs

S臋dzia zwr贸ci艂a uwag臋, 偶e przepisy prawa o艣wiatowego oraz rozporz膮dzenia wydanego na podstawie tych przepis贸w precyzyjnie reguluj膮 kto mo偶e uczestniczy膰 w post臋powaniu konkursowym dotycz膮cym wyboru dyrektora szko艂y.

Tam wskazane jest kto w takiej komisji konkursowej mo偶e uczestniczy膰 i jest wyliczenie zamkni臋te. Nie ma tam mowy o publiczno艣ci, dodatkowych osobach, kt贸re mia艂yby w takim posiedzeniu uczestniczy膰. Zreszt膮 sam przewodnicz膮cy komisji takich w膮tpliwo艣ci nie mia艂, bo zapytany o to, czy osoby z zewn膮trz mog艂yby uczestniczy膰 w takiej komisji konkursowej powiedzia艂, 偶e nie, 偶e z uwagi na to, 偶e pan w贸jt mia艂 taki a nie inny charakter, zezwoli艂 na ten udzia艂. Tylko, 偶e te przepisy, na kt贸re powo艂ywa艂 si臋 przewodnicz膮cy jako maj膮ce usprawiedliwia膰 obecno艣膰 pana w贸jta na tych posiedzeniach tej kwestii nie przes膮dza艂y, a wr臋cz nie zawiera艂y takich argument贸w, 偶eby uzasadni膰 tak膮 obecno艣膰 – m贸wi艂a Agnieszka Wr贸bel.

Nie by艂o porozumienia z kuratorium

G艂贸wne w膮tpliwo艣ci prawne dotycz膮 naruszenia prawa przy powierzeniu obowi膮zk贸w dyrektora szko艂y w Jod艂贸wce Lidii Pawlik.

W zwi膮zku z tym, 偶e nie dosz艂o do wy艂onienia kandydata w drodze konkursu to mieli艣my dwie mo偶liwo艣ci. Jedna mo偶liwo艣膰 by艂a taka, 偶eby powierzy膰 to stanowisko czasowo do 10 miesi臋cy jednemu z nauczycieli. Druga mo偶liwo艣膰 to powierzenie stanowiska do 5 lat, przy czym wymagana by艂a opinia rady pedagogicznej i porozumienie z organem nadzoru pedagogicznego, czyli Ma艂opolskim Kuratorem O艣wiaty – zwr贸ci艂a uwag臋 s臋dzia Agnieszka Wr贸bel.

Nie by艂o w膮tpliwo艣ci, 偶e by艂a opinia rady pedagogicznej. Ona zosta艂a wyra偶ona ustnie, p贸藕niej r贸wnie偶 pisemnie. Trafi艂a zar贸wno do organu nadzoru, jak i do Urz臋du Gminy Rzezawa. Przepis dla s膮du by艂 jasny. Wymagane jest porozumienie z Ma艂opolskim Kuratorem O艣wiaty. Nie znalaz艂 s膮d 偶adnego uzasadnienia dla innej logicznej, czy systemowej, j臋zykowej interpretacji tego przepisu, kt贸ry by m贸wi艂, 偶e porozumienia by膰 nie musi, 偶e wystarczy brak sprzeciwu, 偶eby ustnie sekretarka powiedzia艂a w kuratorium, 偶e wszystko b臋dzie w porz膮dku i wymogi formalne s膮 spe艂nione. Taka interpretacja tego przepisu zupe艂nie odbiega od tre艣ci j臋zykowej. Dla s膮du jest jasne, 偶e je偶eli m贸wimy o jakim艣 porozumieniu to m贸wimy o aktywno艣ci dw贸ch stron. W tej sprawie 偶adnej aktywno艣ci ze strony kuratorium o艣wiaty na moment wydania zarz膮dzenia nie by艂o – stwierdzi艂 s膮d w uzasadnieniu.

Pojawi艂 si臋 taki w膮tek, 偶e to jest jaka艣 w膮tpliwo艣膰 prawna, 偶e s膮 dwie linie orzecznicze, kt贸re dotyczy艂yby tej kwestii. Natomiast zapoznaj膮c si臋 z tym materia艂em s膮d doszed艂 do wniosku, 偶e nie m贸wimy o 偶adnej linii orzeczniczej, tylko o precedensie, bo takiej sprawy, w kt贸rej podj臋ta by艂aby decyzja o powierzeniu stanowiska bez stanowiska kuratorium, nie by艂o – m贸wi艂a s臋dzia Agnieszka Wr贸bel.

鈥濻zko艂a w Jod艂贸wce nie ma dyrektora鈥

Dostrzeg艂 s膮d w tym zachowaniu oskar偶onego zagro偶enie dla interesu publicznego. M贸wimy tutaj o sytuacji, w kt贸rej w momencie, kiedy wydawane jest zarz膮dzenie, wydawane jest ono bezprawnie, a wi臋c z prze艣wiadczeniem, 偶e to powo艂anie kogo艣 na pe艂nienie konkretnej funkcji b臋dzie ewentualnie w przysz艂o艣ci podwa偶ane. W wyniku wyroku Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego, gdzie stwierdzono niewa偶no艣膰 tego zarz膮dzenia mo偶emy ju偶 wiedzie膰 jakie s膮 konsekwencje takiego post臋powania. Od momentu powo艂ania, a wi臋c od 30 sierpnia 2019 r. szko艂a podstawowa w Jod艂贸wce nie ma dyrektora – powiedzia艂a Agnieszka Wr贸bel.

Wyrok, kt贸ry zapad艂 w p贸藕niejszym okresie jest nieprawomocny (spraw臋 ostatecznie rozstrzygnie s膮d II instancji, czyli Naczelny S膮d Administracyjny – przyp. red.), ale r贸wnie偶 nie wstrzymuje wykonania tego zarz膮dzenia. Wi臋c ju偶 co najmniej od momentu wydania wyroku mo偶emy m贸wi膰 o jakim艣 艣wiadomym dzia艂aniu pani dyrektor niezgodnie z powo艂aniem. Nie jest osob膮 powo艂an膮 na to stanowisko. W tym post臋powaniu s膮d nie us艂ysza艂 偶adnych faktycznych okoliczno艣ci, z kt贸rych wynika艂oby, 偶e ten problem rozwi膮zano na ten czas. Wr臋cz przeciwnie – pani Lidia Pawlik sugerowa艂a s膮dowi, 偶e ona nie ma wiedzy o tym, 偶e utraci艂a stanowisko. M贸wimy o takich konsekwencjach tego dzia艂ania, gdzie ka偶da osoba, kt贸ra wesz艂a w kontakt z plac贸wk膮 o艣wiatow膮 mo偶e kwestionowa膰 wszystkie czynno艣ci, kt贸re w tym czasie zosta艂y podj臋te. Mowa tutaj o czynno艣ciach z zakresu prawa pracy, czy czynno艣ciach cywilnych – stwierdzi艂a Agnieszka Wr贸bel.

鈥濷skar偶ony jest osob膮 doros艂膮鈥

Pan w贸jt nie pe艂ni swojej funkcji od wczoraj, jest ju偶 funkcjonariuszem publicznym od pewnego czasu, pracuje w samorz膮dzie. Mo偶e nie zna prawa o艣wiatowego, ale w prawie administracyjnym si臋 porusza i zna膰 si臋 musi, a by艂 informowany o tym w jaki spos贸b ca艂a ta procedura przebiega艂a. S膮d uwa偶a, 偶e w takich okoliczno艣ciach mo偶na m贸wi膰 ju偶 o tym, 偶e mia艂 on 艣wiadomo艣膰 dzia艂ania z przekroczeniem prawa i 艣wiadomie godzi艂 si臋 na to, 偶e jego zarz膮dzenie mo偶e wywo艂a膰 takie skutki, a nie inne. Zreszt膮 wprost wyrazi艂 to podczas wspomnianego spotkania z rad膮 pedagogiczn膮 – zaznaczy艂a Agnieszka Wr贸bel.

Musi s膮d r贸wnie偶 stwierdzi膰, 偶e wina oskar偶onego zachodzi. Jest on ju偶 do艣wiadczonym funkcjonariuszem publicznym, zna og贸lne przepisy prawa administracyjnego, jest osob膮 doros艂膮, mo偶e wi臋c podlega膰 odpowiedzialno艣ci karnej – stwierdzi艂a Agnieszka Wr贸bel.

Zdaniem s膮du ten chaos organizacyjny, spory, kt贸re wywi膮za艂y si臋 w zwi膮zku z ca艂膮 t膮 sytuacj膮, maj膮c r贸wnocze艣nie na uwadze, 偶e oskar偶ony dzia艂a艂 艣wiadomie wiedz膮c o tym, 偶e narusza przepisy prawa, nie decyduje si臋 na inne mo偶liwe rozwi膮zania, kt贸re mog艂yby t臋 kwesti臋 cho膰by tymczasowo uregulowa膰 np. powierzenie jednemu z nauczycieli funkcji dyrektora do czasu spe艂nienia procedury wymaganej przed kuratorium o艣wiaty. Takich czynno艣ci w og贸le oskar偶ony nie rozwa偶y艂, a 偶adnych stara艅 w tym wzgl臋dzie nie czyni艂, bo nie mo偶na powiedzie膰, 偶e poproszenie osoby zwi膮zanej wi臋zami rodzinnymi, nauczycielki innej szko艂y o to, 偶eby w imieniu w贸jta gminy wypytywa艂a potencjalnych nauczycieli w innej szkole czy zostaliby dyrektorem, to nie mo偶na powiedzie膰, 偶e to s膮 starania o w艂a艣ciwe obsadzenie stanowiska dyrektora. To jest wr臋cz dzia艂anie niepowa偶ne, to jest w贸jt gminy, organ prowadz膮cy, kt贸ry je偶eli szuka odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora, to nie jest forma jakiej nale偶a艂oby wymaga膰 od funkcjonariusza publicznego – m贸wi艂a Agnieszka Wr贸bel.

Dlaczego taka kara?

Maj膮c na uwadze te wszystkie okoliczno艣ci, ale r贸wnie偶 to o jakim naruszeniu prawa m贸wimy, o tym, 偶e m贸wimy o osobie dotychczas niekaranej, s膮d uzna艂, 偶e za pope艂nienie tego czynu odpowiednie b臋dzie wymierzenie kary grzywny. Kara grzywny w wysoko艣ci 100 stawek dziennych po 50 z艂 mo偶e si臋 wydawa膰, 偶e w odniesieniu do zarobk贸w jakie maj膮 funkcjonariusze publiczni jest niewielka, jednak zdaniem s膮du to ju偶 jest taka dolegliwo艣膰 odczuwalna, a wszelkie inne mo偶liwo艣ci wymierzenia kary, w szczeg贸lno艣ci kary probacyjne, nie spe艂nia艂yby takiej funkcji. To ma r贸wnie偶 znaczenie dla odbioru spo艂ecznego. Istnieje takie spo艂eczne przekonanie, 偶e funkcjonariusze nie odpowiadaj膮 za swoje zachowania. Chce s膮d tak膮 perspektyw臋 zmieni膰. Funkcjonariusze publiczni za swoje czyny odpowiadaj膮 karnie. Trzeba pami臋ta膰 o tym, 偶e funkcjonariusze publiczni maj膮 du偶e uprawnienia, ale zwi膮zane z tym r贸wnie偶 du偶e obowi膮zki i bardzo du偶膮 odpowiedzialno艣膰, i musz膮 z t膮 odpowiedzialno艣ci膮 si臋 liczy膰 wykonuj膮c swoje zadania argumentowa艂a Agnieszka Wr贸bel.

Jakie inne konsekwencje?

Wyrok nie jest prawomocny. Stronom przys艂uguje odwo艂anie do s膮du drugiej instancji.

Tu偶 po og艂oszeniu wyroku, w kr贸tkiej rozmowie z Bochnianin.pl, w贸jt Mariusz Palej zapowiedzia艂 z艂o偶enie apelacji.

Je艣li wyrok si臋 uprawomocni to Mariusz Palej straci bierne prawo wyborcze (prawo wybieralno艣ci), co wi膮偶e si臋 z wyga艣ni臋ciem mandatu w贸jta i utrat膮 stanowiska (art. 11 par. 2 pkt. 1 kodeksu wyborczego).

Czytaj r贸wnie偶:


Portal Bochnianin.pl by艂 jedyn膮 redakcj膮, kt贸rej przedstawiciel obecny by艂 na rozprawach i relacjonowa艂 proces, a red. Miros艂aw Cisak jako jedyny dziennikarz by艂 w s膮dzie na og艂oszeniu wyroku.

PODOBNE ARTYKU艁Y

Artyku艂y promocyjne

Og艂oszenia