R e k l a m a

Bochnia. Ślubowanie uczniów I LO na Rynku. Przybył nawet Król Kazimierz Wielki! – ZDJĘCIA

-

W obecności starosty bocheńskiego i dyrekcji szkoły ponad 250 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni złożyło ślubowanie na bocheńskim rynku. Nieoczekiwanie zjawił się też patron szkoły – Król Kazimierz Wielki…

Uczniowie przyrzekali:

  • strzec honoru szkoły, aby stać się godnymi jej szczytnych tradycji
  • systematycznie pracować nad rozwijaniem własnej osobowości, talentów, pogłębianiem wiedzy i zainteresowań
  • rozwijać w sobie postawę obywatelską, szanując pracę innych ludzi i wnosząc swój wkład w życie szkoły, środowiska i kraju
  • być dobrymi i uczciwymi ludźmi
  • sumiennie przestrzegać postanowień Statutu i Regulaminu szkoły
  • być wiernym ideałom humanizmu.

Już po ślubowaniu na Rynku zjawił się… Król Kazimierz Wielki (w tej roli wicedyrektor szkoły Jerzy Pączek), a królewski sekretarz w jego imieniu przemówił: – Ja, królewski sekretarz, będę dziś wyrazicielem stanowiska władcy. Król jest dumny, że może być patronem takiej szkoły!

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc