R e k l a m a

Parkingi dźwigowe nad Babicą? Studenci architektury zaprojektowali otoczenie potoku

-

11 czerwca w Miejskim Domu Kultury rozstrzygnięto konkurs studencki pod hasłem „Babica 2.0”, którego organizatorami byli Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Urząd Miasta Bochnia i firma WIROMET.

Tematem konkursu była rewaloryzacja i zaprojektowanie śródmiejskiego odcinka potoku Babica w Bochni. Ponadto jego uczestnicy mieli za zadanie umieszczenie w projektowanej przestrzeni koncepcji parkingów dźwigowych.

Na konkurs złożono 9 prac. Jako nadrzędne kryterium oceny jury przyjęło poziom spełnienia wymogów regulaminowych ze szczególnym uwzględnieniem jakości rozwiązań przestrzeni publicznych na styku z wodą.

Jeszcze tyle do zrobienia

Zasiadająca w jury prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz zwróciła uwagę, że organizowanie tego typu konkursów to dla samorządów bardzo atrakcyjna forma pozyskania stosunkowo tanim kosztem pewnych wizji i koncepcji, które mogą być w przyszłości wykorzystane w całości lub części.

Burmistrz Stefan Kolawiński podsumowując konkurs podzielił się refleksją: – Jak oglądałem te piękne prace i pomyślałem sobie, że te przestrzenie, które są pokazywane mogą tak wyglądać, to uświadomiłem sobie ile pracy jeszcze przed nami. Ile jeszcze jest do zrobienia w Bochni, żeby to miasto wyglądało w zadowalający sposób, dający poczucie pewnego spełnienia oczekiwań, aspiracji lokalnych – mówił gospodarz miasta.

– Natomiast chciałoby się – myślę, że będzie na tyle determinacji – żeby dążyć do realizacji tych zamierzeń. Mam nadzieję, że przynajmniej część tych rzeczy po prostu się ziści.

Nie budujemy dla siebie

Stefan Kolawiński dziękował m.in. Piotrowi Langerowi – bochnianinowi, pracownikowi naukowemu wydziału architektury Politechniki Krakowskiej – który jest „sprawcą” współpracy uczelni z miastem. Miał też słowa wdzięczności dla studentów: – W codziennej działalności nie ma czegoś takiego co inspiruje do pewnych przemyśleń. Natomiast ktoś kto jest z zewnątrz, w dodatku jest do tego merytorycznie przygotowany, on widzi pewne rzeczy ostrzej i lepiej.

Burmistrz chwalił świeże spojrzenie studentów, „korzystających z inspiracji z innych miast, czy krajów”. – Nie budujemy dla siebie. (…) Nasze pokolenie musi pokonać barierę, również gdzieś w swoich umysłach, i popatrzeć chociaż trochę oczami młodego pokolenia, dla którego to się wszystko dzieje.

Parkingi dźwigowe

Jednym z zadań, jakie postawiono przed studentami, było umieszczenie w projektowanej przestrzeni tzw. smart parkingów.

– Bochnia jest przykładem miasta, które jest po prostu ciasne. Wąskie ulice – no bo średniowieczne, małe przestrzenie między ulicami, mało miejsca żeby gdzieś zrobić parking. Więc takie urządzenie dźwigowe, które można wykorzystać do parkowania samochodów jest rozwiązaniem, które wydaje się być ogromnie przydatnym. Ja nie ukrywam, że mam słabość do tego typu rozwiązań – mówił Stefan Kolawiński.

Główny cel konkursu

Wynik konkursu należy traktować przede wszystkim jako przyczynek do dalszej, pogłębionej dyskusji nad przyszłością projektowanego obszaru i jego potencjalnym znaczeniem w Bochni – zwłaszcza w kontekście trwającego procesu rewitalizacji śródmieścia, deficytu przestrzeni publicznych oraz istotnego znaczenia terenów otwartych i wartości przyrodniczych w przestrzeni miejskiej.

Zwycięzcy i Nagrody

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

I NAGRODA (3 tys. zł)
Autorzy: Kamil Komadowski, Oleksandra Lenyk
Prowadzący projekt: mgr inż. arch. Jakub Dudek, dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner

Uzasadnienie: Nagrodę przyznano za kompleksowe spełnienie warunków konkursu oraz staranne opracowanie koncepcji otoczenia rzeki Babica. Na uwagę zasługuje próba nadania indywidualnego charakteru przestrzeniom publicznym i obiektom architektonicznym poprzez twórcze odniesienie do formy szybu kopalnianego.

II NAGRODA (2 tys. zł)
Autorzy: Wiktoria Mokrzycka, Beata Murdzia
Prowadzący projekt: dr inż. arch. Piotr Langer

Uzasadnienie: Nagrodę przyznano za spełnienie warunków konkursowych, w tym opracowanie przestrzeni publicznych na styku z rzeką. Ponadto na uwagę zasługuje profesjonalne podejście do kształtowania zintegrowanych, wielofunkcyjnych wnętrz urbanistycznych.

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE (1 tys. zł)
Autorzy: Katarzyna Grzywna, Kamil Czerwiec
Prowadzący projekt: dr inż. arch. Piotr Langer

Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano za czytelne zarysowanie idei koncepcji, dostosowanie skali rozwiązań oraz próbę nadania indywidualnego wyrazu architektonicznego.

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE (1 tys. zł)
Autorzy: Natalia Olchawa, Przemysław Paciorek
Prowadzący projekt: dr inż. arch. Piotr Langer

Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano za przedstawione rozwiązania przestrzeni publicznych na styku z wodą oraz ich kameralny charakter.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia