R e k l a m a

Zorganizowana grupa przestępcza urządzała nielegalne gry hazardowe w całym kraju – także w Bochni

-

W dniu 29 marca 2023 roku, po przeprowadzeniu przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie oraz  Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach, przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Kielcach skomplikowanego i pracochłonnego śledztwa, do Sądu Okręgowego w Krakowie został skierowany akt oskarżenia przeciwko 29 osobom, którym zarzucono w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej popełnienie łącznie 297 przestępstw i przestępstw skarbowych, polegających na nielegalnym urządzaniu gier hazardowych na automatach.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło na stwierdzenie, iż w latach 2015-2019, na terenie całego kraju funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie w ramach działalności szeregu podmiotów gospodarczych z siedzibami na terenie Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej urządzali gry hazardowe na automatach o wygrane pieniężne, bez wcześniejszego uzyskania koncesji, poza kasynem gry oraz na automatach niezarejestrowanych przez właściwych naczelników urzędów celno – skarbowych, pozorując przy tym legalną działalność.

Nielegalne automaty w całej Polsce – także w Bochni

Jak ustalono, w punktach usługowo-handlowych od dnia 1 września 2015 roku do dnia 9 września 2019 roku m. in. w Opatowie, Busku-Zdroju, Tarnowie, Bochni, Szczucinie, Krakowie, Zatorze, Szczecinie, Świnoujściu, Koszalinie, Wrocławiu, Słupsku, Sopocie, Gdyni, Zielonej Górze, Lesznie, Biłgoraju, Płocku, Skierniewicach, Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Rybniku, Katowicach, Wodzisławiu Śląskim, Cieszynie, Przemyślu, Przeworsku, Krośnie i Rzeszowie odbywały się nielegalne gry na automatach z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

Zorganizowana grupa przestępcza

Kierowniczą rolę w tej grupie pełnił Antoni E., który zorganizował sieć ściśle powiązanych ze sobą zarówno osobowo jak i gospodarczo spółek, w ramach działalności których opracowano oprogramowanie automatów do gier, wynajmowano i podnajmowano lokale, dostarczano do nich automaty, zatrudniano osoby obsługujące urządzenia oraz rozliczano przedsięwzięcie. Przedstawiciele podmiotów kontrolowanych przez Antoniego E. zawierali z właścicielami lokali, tj. pubów, barów i stacji paliw umowy najmu powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na umieszczenie „wolnostojących terminali konkursowych”.

Podmioty te zatrudniały także osoby, które zajmowały się obsługą automatów do gier, w tym ich naprawą, a także wybieraniem z nich środków pieniężnych oraz ich uzupełnianiem. Nadto pracownicy spółek kontrolowanych przez Antoniego E. instruowali pracowników lokali, w których wstawiano automaty do gier, co mają zrobić, gdy wkroczy do nich kontrola celno-skarbowa. Mieli, np. odłączyć automat od zasilania prądem, odmówić wydania dokumentacji na żądanie funkcjonariuszy urzędów celno- skarbowych, a także złożyć zeznania o określonej depozycji.

Pozornie na automatach wstawianych przez członków grupy do podnajmowanych lokali, miały być prowadzone gry zręcznościowe, co potwierdzały, uzyskane przez grupę prywatne opinie biegłych, negujące ich hazardowy charakter. Z uzyskanych w toku śledztwa opinii wynika jednak, iż wszystkie poddane badaniom automaty służyły do prowadzenia gier hazardowych, albowiem zawierały gry o charakterze losowym, urządzane były w celach komercyjnych, a umiejętności gracza nie wpływały na ich wynik.

360 automatów do których wpłacono 24,7 mln zł

W toku śledztwa zabezpieczono 360 automatów do gry oraz znajdujące się w nich pieniądze w łącznej kwocie 153 000, 00 zł. Na podstawie danych ujętych w opiniach biegłych oszacowano, iż zyski ze stanowiącego przedmiot śledztwa procederu osiągnęły kwotę ponad 8,5 mln zł, a o orzeczenie przepadku jej równowartości będzie wnosił prokurator przed Sądem. Z kolei łączna wysokość wpłat środków pieniężnych do wszystkich zatrzymanych w toku postępowania automatów to prawie 24,7 mln zł.

W toku postępowania obok tymczasowego aresztowania wobec sześciu osób zastosowano również wobec oskarżonych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m. in. dozoru policji oraz poręczeń majątkowych, a także na poczet orzeczenia kar majątkowych dokonano zabezpieczenia mienia oskarżonych poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach, zajęcie udziałów w spółkach prawa handlowego oraz środków pieniężnych.

Oskarżonych 29 osób. Co im grozi?

Spośród 29 osób 19 osób oskarżono m. in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kolejne 9 to właściciele lokali, do których wstawiano automaty do gier oraz biegły, który na zamówienie grupy przestępczej sporządzał opinie, negujące hazardowy charakter gier. 

Akt oskarżenia, dotyczy czynów art. 258§3 kodeksu karnego (tzw. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, zagrożone odpowiedzialnością karną do 10 lat pozbawienia wolności ), z art. 258§1 kodeksu karnego (tzw. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, zagrożone odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności), z art. 107 § 3 kodeksu karnego skarbowego w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 kodeksu karnego skarbowego (tzw. urządzanie gier hazardowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych zagrożone odpowiedzialnością karną do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności), z art. 18 § 3 kodeksu karnego w zw. z art. 20 § 2 kodeksu karnego skarbowego w zw. z art. 107 § 3 kodeksu karnego skarbowego w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 kodeksu karnego skarbowego ( tzw. pomocnictwo do urządzania gier hazardowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych zagrożone odpowiedzialnością karną do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności) oraz z art. 18§3 kodeksu karnego w zw. z art. 20 § 2 kodeksu karnego skarbowego w zw. z art. 107 § 3 kodeksu karnego skarbowego (tzw. pomocnictwo do urządzania gier hazardowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zagrożone odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia