R e k l a m a

Bochnia. Burmistrz wręczył statuetkę „Bolesława” Ludwikowi Węgrzynowi

-

Stefan Kolawiński postanowił wyróżnić statuetką „Boleslaus Dux Fundator” bocheńskiego samorządowca Ludwika Węgrzyna. Burmistrz przyznaje tę nagrodę od kilku lat, raz w roku osobom, które „w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni”.

Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się w na deskach amfiteatru w Parku Rodzinnym Uzbornia, przed sobotnim koncertem grupy LemON w ramach finałowego weekendu Dni Bochni.

Laudacja wygłoszona przez Stefana Kolawińskiego:

„Prezes i jeden ze współzałożycieli Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński, obecny Radny Powiatu Bocheńskiego, Ludwik Węgrzyn. Można by rzec, od zawsze samorządowiec, ale też osoba kierująca państwowymi jednostkami administracji publicznej, najpierw na Pomorzu Zachodnim, później już tu u nas, w Małopolsce. Trudno powiedzieć coś, co już nie było powiedziane. Bardzo trudno wymienić wszystkie prestiżowe odznaczenia państwowe, tytuły, nagrody i inne wyrazy uhonorowania dzisiejszego laureata naszego bocheńskiego wyróżnienia – Boleslaus Dux Fundator (Bolesław Książę Założyciel).

Mówiąc o Ludwiku Węgrzynie i nie chcąc zająć słuchającym co najmniej kilku godzin, trzeba niestety mówić na dość wysokim poziomie ogólników. Pozwólcie Państwo i Ty drogi laureacie, że nie wymienię szczegółowo działań podejmowanych przez kilkadziesiąt lat pracy na rzecz obywateli Powiatu Bocheńskiego, ale także tych o wiele szerszych, mających znaczenie dla wszystkich samorządów, a nawet Polski.

Założenie Związku Powiatów Polskich m.in. z inicjatywy naszego laureata, było nakierowane na wzmocnienie roli samorządu terytorialnego i miało spowodować, iż głos samorządowców zostanie usłyszany wyraźniej przez decydentów. Dzisiaj możemy ocenić, jak ważne było powołanie do życia Związku Powiatów Polskich i również za to podziękować. Ta zmaterializowana idea pozwala nam obecnie korzystać z funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wokół której działa cały szereg zespołów powołanych dla rozwiązań najistotniejszych, dotyczących jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Nie sposób także wymienić wszystkich inwestycji i innych działań podjętych pod kierownictwem naszego dzisiejszego laureata. To dziesiątki wyremontowanych dróg, przebudowany szpital powiatowy, hala sportowa w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, wzorowo funkcjonujące jednostki Powiatu Bocheńskiego, inne nowoczesne obiekty budowane od podstaw i wiele wyremontowanych, w tym szkoły, którymi opiekuje się powiat.

Wiele jest powodów dzisiejszego wyróżnienia, ale zaznaczę jeszcze tylko dwa – to bezkompromisowość i odwaga. Przedstawianie spraw tak, jak one rzeczywiście wyglądają i żądanie ich logicznego wykonania, bez względu na to, kto był adresatem uwag, są niezwykle rzadkimi i chwalebnymi cechami charakteru. Umiejętność formułowania postulatów z jednoczesnym wskazaniem dróg rozwiązań, w taki sposób, aby nie wzniecać konfliktów, budzą głęboki respekt i szacunek.

Mam zaszczyt wręczyć Ludwikowi Węgrzynowi wyróżnienie Boleslaus Dux Fundator, przyznawane przez burmistrza Bochni raz w roku osobom, które w swojej działalności i życiowej postawie przejawiają stałą dbałość o dobre imię i byt Bochni. Pełniąc zaszczytną funkcję reprezentanta i gospodarza miasta Bochni, w imieniu jej mieszkańców chciałbym w ten sposób wyrazić dla Pana najwyższe uznanie za wszystkie dotychczasowe dokonania.”

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia