R e k l a m a

Sejm zarządził referendum. Jak w sprawie uchwały głosowali nasi posłowie?

-

Sejm podjął uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego „w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa”. Ustalono w niej treść czterech pytań referendalnych. Jak zagłosowali posłowie z naszego regionu?

Uchwała została przyjęta bezwzględną większością głosów. Za głosowało 226 posłów, przeciw było 210, a wstrzymało się siedmiu parlamentarzystów (wszyscy z Konfederacji).

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

 1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
 2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
 3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
 4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Sejm wyznaczył referendum na dzień 15 października 2023 r.

Jak zagłosowała dziewiątka posłów z naszego regionu?

„Za” głosowali wszyscy parlamentarzyści z klubu PiS:

 • Norbert Kaczmarczyk
 • Wiesław Krajewski
 • Anna Pieczarka
 • Urszula Rusecka
 • Piotr Sak
 • Józefa Szczurek-Żelazko

„Przeciw” byli:

 • Urszula Augustyn (KO)
 • Stanisław Bukowiec (KP)
 • Władysław Kosiniak-Kamysz (KP).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia