R e k l a m a

Bochnia. Fundacja Recal partnerem 24h Biegu Górskiego na Uzborni

Organizując Bieg staramy się jak najlepiej zadbać o otaczające nas środowisko: zawodnicy otrzymają swoje pakiety startowe zapakowane w ekologiczne torby wielorazowego użycia, napoje podawać będziemy w tekturowych kubkach i tradycyjnie już przygotowaliśmy pudełka na zakrętki oraz worki na śmieci segregowane.

Dodatkowo, po raz kolejny dołączyliśmy do ciekawego o projektu recyklingowego „Każda Puszka Cenna” i na naszych zawodników w trakcie Biegu zbędą czekać puszki z izotonikami. Projekt realizuje Fundacja RECAL, która wsparła nasz Bieg!

W strefie odpoczynku zawodników ustawione zostaną specjalne pojemniki na puszki po tych napojach. Przez cały czas trwania Biegu będziemy prowadzili zbiórkę pustych puszek, zachęcając uczestników do właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami i przekazując je do recyklingu.

Projekt „Sport dla wszystkich i środowiska” obejmuje opracowywanie wytycznych w zakresie zrównoważonych ekologicznie wydarzeń sportowych. W jego ramach planowane jest wsparcie w 4 krajach minimum 120 wydarzeń sportowych, których organizatorzy zastosują elementy „Rekomendacji ekologicznych”. W połowie 2023 roku zebrane doświadczenia opublikowane zostaną w formie 8-10 najlepszych praktyk. Projekt „Sport for All and the Environment” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Więcej informacji na www.sforae.eu. Napoje izotoniczne Każda Puszka Cenna wyprodukowała firma Krynica Vitamin , która jest producentem napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych na zlecenie marek i sieci handlowych.

Więcej na:

www.facebook.com/KazdaPuszkaCenna
www.facebook.com/KrynicaV

Najnowsze materiały Partnerów