R e k l a m a

Bochnia. Jakie stawki podatku od nieruchomości zapłacimy w 2021 roku? – TABELE, PRZYKŁADY

-

Jak już informowaliśmy, podczas listopadowej sesji Rady Miasta Bochnia przegłosowano uchwałę podwyższającą stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku o ok. 3,9 proc. Poniżej relacja z dyskusji w tym temacie, tabela z obecnymi i nowymi stawkami oraz przykłady tego, jak podwyżka wpłynie na budżety mieszkańców.

Przypomnijmy: była to druga próba zmiany stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. W październiku urzędnicy zaproponowali podwyżkę o ok. 7 proc., ale po krytyce tego pomysłu na wniosek burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego uchwałę ściągnięto z porządku obrad.

Ok. 650 tys. zł więcej do budżetu

W listopadzie zaproponowano podwyżkę o ok. 3,9 proc., czyli tyle ile wyniosła inflacja w pierwszej połowie 2020 r. W uzasadnieniu do projektu uchwały urzędnicy poinformowali, że dzięki podwyżce dochody bieżące budżetu miasta na rok 2021 wzrosną o ok. 650 tys. zł.

Głosowanie projektu uchwały poprzedziła krótka dyskusja.

Projekt uchwały, który przygotowaliśmy, zakłada wzrost stawek o 3,9 proc., czyli dokładnie tyle ile wyniosła inflacja. Jest to tyle samo dla każdej ze składowych. Poprzednio było 7 proc. oraz w dwóch przypadkach 15 proc. i 18 proc. W tym projekcie proponujemy 3,9 proc. dla wszystkich stawek – wyjaśnił Maciej Paruch, naczelnik wydziału podatków i opłat lokalnych.

Jan Balicki, przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów, przekazał stanowisko komisji w tej kwestii. – Za projektem uchwały było 2 radnych, 1 osoba była przeciw i 2 się wstrzymały, więc wniosek komisji jest pozytywny – powiedział radny Jan Balicki.

Negatywna opinia klubu BWS

Z kolei radny Jerzy Lysy odczytał stanowisko radnych klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa (oprócz Jerzego Lysego w tym klubie jest Damian Słonina i Janusz Możdżeń). Radni BWS chcieli rezygnacji z podwyżek.

Kategorycznie sprzeciwiamy się, aby w okresie wyniszczającej świat i nasz kraj pandemii zwiększać obciążenia podatkowe mieszkańców Bochni oraz funkcjonujących tu pracodawców. Uważamy, że stawki podatkowe w 2021 r. należy zamrozić na poziomie stawek roku 2020 – czytał podczas sesji radny Jerzy Lysy.

Pełną treść odczytanego pisma publikowaliśmy już na łamach Bochnianin.pl – link TUTAJ.

Wynik głosowania

Przypominamy wynik głosowania projektu uchwały ws. podwyżki stawek podatku od nieruchomości:

ZA (13): Marta Babicz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

PRZECIW (3): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

WSTRZYMALI SIĘ (4): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Bogdan Kosturkiewicz.

Obecne i nowe stawki

kategoriapodatek 2020 r. (zł/m2)podatek 2021 r. (zł/m2)
1) grunty dz. gospodarcza0,690,72
2) grunty pod jeziorami3,633,77
3) grunty pozostałe0,220,23
4) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji1,021,06
5) budynki mieszkalne lub ich części0,540,56
6) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej19,3020,05
7) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym7,948,25
8) budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń2,943,05
9) garaże5,055,24
10) budynki na wł. potrzeby3,864,01
11) budynki pozostałe lub ich części wykorzystane na inne cele nie wymienionych w pkt. 9 i 106,246,48
12) budowle (% od wartości)2%2%

Jak jest u sąsiadów?

W projekcie uchwały urzędnicy podali dla porównania stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w gminach położonych niedaleko Bochni.

źródło: Urząd Miasta Bochnia

Jak podwyżka wpłynie na budżety mieszkańców?

Jeden z załączników do uchwały zobrazował również wpływ wzrostu stawek podatku od nieruchomości na budżety mieszkańców Bochni. Poniżej trzy przykłady.

przykład 1. – mieszkanie w bloku

2020 rok:

 • mieszkanie 45,9 m2 x 0,54 zł = 24,78 zł
 • piwnica 2,63 m2 x 0,27 zł = 0,71 zł
 • grunty pozostałe 67 m2 x 0,22 zł = 14,74 zł
 • suma: 40 zł

2021 rok:

 • mieszkanie 45,9 m2 x 0,56 zł = 25,70 zł
 • piwnica 2,63 m2 x 0,27 zł = 0,74 zł
 • grunty pozostałe 67 m2 x 0,23 zł = 15,41 zł
 • suma: 42 zł

różnica: 2 zł rocznie więcej

przykład 2. – zabudowa jednorodzinna

2020 rok:

 • dom 180 m2 x 0,54 zł = 97,20 zł
 • grunty pozostałe 850 m2 x 0,22 zł = 187 zł
 • suma: 284 zł

2021 rok:

 • dom 180 m2 x 0,56 zł = 100,80 zł
 • grunty pozostałe 850 m2 x 0,23 zł = 195,50 zł
 • suma: 296 zł

różnica: 12 zł rocznie więcej

przykład 3. – działalność gospodarcza

2020 rok:

 • budynki działalność gosp. 100 m2 x 19,30 zł = 1930 zł
 • grunty działalność gosp. 100 m2 x 0,69 zł = 69 zł
 • suma: 1999 zł

2021 rok:

 • budynki działalność gosp. 100 m2 x 20,05 zł = 2005 zł
 • grunty działalność gosp. 100 m2 x 0,72 zł = 72 zł
 • suma: 2077 zł

różnica: 78 zł rocznie więcej.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc