Gmina Bochnia. Robocza wizyta Wojewody Małopolskiego

Z roboczą wizytą na terenie Gminy Bochnia gościł Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wraz z delegacją w osobach Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego oraz Radnego Rady Powiatu Bocheńskiego Mariusza Zająca. Spotkanie była okazją do omówienia bieżących spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę.

Dokonano podsumowania rządowego wsparcia jakie rok rocznie otrzymuje samorząd Gminy Bochnia na realizacje swoich inwestycji. – Bez niego realizacja wielu zadań nie byłaby możliwa, za co należą się podziękowania – podkreśla wójt Marek Bzdek. Omówiono również plany rozwoju gminy na najbliższe lata.

W części objazdowej Wojewoda Łukasz Kmita wizytował miejscowość Baczków w której trwa budowa nowego przedszkola, a już niebawem rozpocznie się kolejna inwestycja polegająca na budowie wielofunkcyjnego budynku – obiekt w którym obecnie mieści się siedziba Orkiestra Baczków, OSP Baczków, przedszkola i biblioteki zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowoczesny budynek spełniający wszelki wymogi (zobacz: WIZUALIZACJA).

Z Wojewodą mieli okazję spotkać się nie tylko przedstawiciele samorządu tj. Ewelina Makowska Zastępca Wójta, Alina Skoczek Radna Rady Gminy, Wiesława Kowalska – Dyrektor szkoły w Baczkowie, Wojciech Zwierniak – Kapelmistrz Orkiestry Baczków, ale również uczniowie ze szkoły podstawowej.

Najnowsze materiały Partnerów