Do regionu mają trafić miliony złotych na renowację zabytkowych obiektów – LISTA

-

Miliony złotych popłyną do samorządów z naszego regionu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przedstawiamy listę prac, jakie zostaną sfinansowane z tego źródła na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego oraz wielickiego.

– Nasz rząd wspiera waloryzację dóbr narodowych, które przez wiele, wiele lat, nie mogły być dofinansowywane – mówiła we wtorek na briefingu prasowym w Brzesku posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko. – O środki finansowe mogły ubiegać się samorządy, które na swoim terenie posiadają obiekty zabytkowe, ale nie tylko te wpisane do rejestru zabytków, ale również te, które są wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Dlatego pula tych podmiotów, które mogły się ubiegać o dofinansowanie jest znacznie większa niż do tej pory.

– Bardzo się cieszę, że spora ilość tych środków trafiła do naszego regionu. W powiecie brzeskim na odbudowę zabytków przeznaczone zostanie ponad 5,5 mln zł, w powiecie bocheńskim aż 14,5 mln zł, w powiecie proszowickim 10,9 mln zł, w wielickim ponad 9 mln zł, region tarnowski otrzyma ponad 13 mln zł, a region dąbrowski ponad 8 mln zł – wyliczała Józefa Szczurek-Żelazko.

Zdjęcia z konferencji prasowej w Brzesku:


Poniżej zestawienie – oprac. Bochnianin.pl na podstawie danych www.gov.pl

Region bocheński (ok. 14,5 mln zł)

 • POWIAT BOCHEŃSKI – Prace konserwatorskie zabezpieczające budynki Zespołu Dworskiego w Ostrowie Szlacheckim – etap I 3 430 000,00
 • POWIAT BOCHEŃSKI – Remont konserwatorski kaplicy Matki Boskiej Bocheńskiej z Bazyliki Mniejszej pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni 499 800,00
 • POWIAT BOCHEŃSKI – Konserwacja techniczna i estetyczna nawarstwień malarskich w prezbiterium kościoła pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Pogwizdowie 539 000,00

 • GMINA MIASTA BOCHNIA – Rewaloryzacja Zamku Żupnego w Bochni – etap pierwszy, ratunkowy. 803 500,00
 • GMINA MIASTA BOCHNIA – Remont budowlano-konserwatorski ogrodzenia bazyliki p.w. św. Mikołaja w Bochni. 490 000,00

 • Gmina Bochnia – Roboty budowlane przy 2 mostach wiszących (kładkach) wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. 400 000,00
 • Gmina Bochnia – Roboty budowlane przy budynku komunalnym w Chełmie 550 000,00
 • Gmina Bochnia – Roboty budowlane przy budynku Ośrodka Zdrowia w Proszówkach 290 000,00

 • Gmina Drwinia – Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Grobli 872 200,00

 • Gmina Lipnica Murowana – Remont budowlano konserwatorski muru przy Sanktuarium Św. Szymona w Lipnicy Murowanej 485 139,10
 • Gmina Lipnica Murowana – Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajbrocie 487 371,65

 • Gmina Łapanów – Konserwacja polichromii ściennej w Kościele p.w. Św. Bartłomieja w Łapanowie – Kaplica Św. Anny, Zakrystia, Babiniec, Chór. 800 660,00
 • Gmina Łapanów – Renowacja zabytkowego wyposażenia zabytkowego kościoła Nawiedzenia NMP w Tarnawie: ołtarz główny i ołtarze boczne oraz organów. 147 000,00
 • Gmina Łapanów – Remont budynku użyteczności publicznej w msc. Kobylec 338 100,00

 • GMINA NOWY WIŚNICZ – Prace konserwatorskie bramy Zamku w Wiśniczu 500 000,00
 • GMINA NOWY WIŚNICZ – Wymiana stolarki okiennej w sali balowej Zamku w Wiśniczu 500 000,00

 • GMINA RZEZAWA – Renowacja zabytkowych kapliczek z terenu gminy Rzezawa 294 000,00
 • GMINA RZEZAWA – Remont posadzki i kamienia w zabytkowym kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej i Świętego Leopolda w Rzezawie 480 200,00
 • GMINA RZEZAWA – RENOWACJA CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 318 W BRATUCICACH ORAZ 4 RZEŹB ŚWIĘTYCH W OTOCZENIU KAMIENNEJ KAPLICZKI MATKI BOŻEJ W JODŁÓWCE, GMINA RZEZAWA 392 000,00

 • Gmina Trzciana – Renowacja kościoła św. Józefa Oblubieńca w Kierlikówce 294 000,00
 • Gmina Trzciana – Poprawa stanu zachowania kościoła parafialnego pw. NMP Częstochowskiej w Leszczynie 156 602,53
 • Gmina Trzciana – Prace konserwatorskie przy zabytkach na terenie Gminy Trzciana 730 472,40

 • GMINA ŻEGOCINA – Remont zawilgoconych ścian i sufitów wewnętrznych oraz izolacja stropu w części strychowej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 586 750,94
 • GMINA ŻEGOCINA – Remont posadzki kościoła wraz z lokalną naprawą zawilgoconych ścian w kościelep.w. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie 631 242,46

Region brzeski (ok 5,5 mln zł)

POWIAT BRZESKI – Remont zabytkowego budynku Liceum Katolickiego w Brzesku stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego – etap 1. 980 000,00

GMINA BORZĘCIN – Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym drewnianym polichromowanym w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym – etap I 499 800,00

Gmina Dębno – Remont konserwatorski zabytków na terenie Gminy Dębno 338 470,00

GMINA SZCZUROWA – Remont zabytkowego dworu Anastazji i Jana Kępińskich w Szczurowej 500 000,00

GMINA SZCZUROWA – Renowacja obiektów kultu religijnego na terenie gminy Szczurowa 1 200 000,00

GMINA BRZESKO – Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku użytkowanym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasieniu. 628 031,54

GMINA BORZĘCIN – Prace konserwatorskie przy elewacjach neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy – etap I 499 800,00

GMINA BRZESKO – Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku 690 900,00

GMINA GNOJNIK – Kompleksowy remont zewnętrzny Domu Parafialnego Byłej Wikarówki w msc. Uszew. 150 000,00

Region wielicki (ok. 9 mln zł)

POWIAT WIELICKI – Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztornym Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. 1 421 000,00

POWIAT WIELICKI – Wykonanie termomodernizacji budynku Remizy OSP Wieliczka przy ul. Batorego 15 w Wieliczce w postaci ocieplenia ścian budynku wraz z renowacją elewacji. 784 000,00

GMINA KŁAJ – Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków sakralnych zlokalizowanych na terenie gminy Kłaj 1 200 500,00

GMINA BISKUPICE – Prace konserwatorskie w dwóch zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Gminy Biskupice. 863 380,00

GMINA WIELICZKA – Renowacja dekoracji malarskiej polichromii aut. Wł. Tetmajera z początku XXw. w Kościele Św. Sebastiana w Wieliczce. 660 706,46

GMINA WIELICZKA – Prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch drewnianych stalli w Prezbiterium Kościoła Parafialnego Pw. Św. Klemensa (w Wieliczce) 313 600,00

GMINA WIELICZKA – Wymiana pokrycia dachowego w Kościele PW Św. Klemensa w Wieliczce – nawa główna 3 019 028,95

GMINA BISKUPICE – Prace konserwatorsko – renowacyjne przy 3 zabytkowych kapliczkach na terenie Gminy Biskupice 111 720,00

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

wrzesień, 2023