R e k l a m a

Komisja powołana do sprawy radnego Józefa Mroczka zaczęła pracę

-

Powołana przez Radę Powiatu Bocheńskiego komisja, która ma zbadać, czy istnieją przesłanki do wygaszenia mandatu jednemu z radnych PiS, rozpoczęła pracę. Na czwartkowej sesji raportowano pierwsze podjęte kroki.

Przypomnijmy, że powołanie komisji to pokłosie pisma, które trafiło do wojewody małopolskiego i przewodniczącej rady powiatu bocheńskiego. Wnioskodawca twierdzi, że radny Józef Mroczek mieszka poza powiatem bocheńskim (w Krakowie), co jest podstawą do utraty prawa wybieralności, czyli w praktyce zakończenia sprawowania mandatu radnego (link do naszej publikacji TUTAJ). Wojewoda małopolski wskazał, że rada powiatu powinna podjąć działanie w celu wyjaśnienia sprawy.

O powołaniu komisji informowaliśmy w październiku – TUTAJ. Zgodnie z podjętą wówczas uchwałą, komisja ma składać raporty z postępów prac na każdej sesji. Dlatego wczoraj przewodniczący komisji Ludwik Węgrzyn poinformował o pierwszych podjętych działaniach.

Komisja odbyła posiedzenie w dniu 18 listopada 2021 r., podczas którego: 

  • omówiono tryb pracy Komisji,
  • powołano zastępcę Przewodniczącego Komisji (został nim Marek Rudnik – radny Rady Powiatu, członek Zarządu Powiatu),
  • pozyskano i zapoznano się z opinią prawną o stosowaniu przepisu art. 383 paragraf 1 pkt 2 ustawy Kodeks wyborczy,
  • przygotowano wystąpienia (pisma) do odpowiednich organów ewidencji ludności, z zapytaniem na temat zameldowania radnego Józefa Mroczka na obszarze ich działania,
  • wysłano w/w pisma do urzędów prowadzących ewidencje ludności. 

Zobacz też: Rada Powiatu powołała komisję, która ma sprawdzić gdzie mieszka radny

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia