Bochnia. Klub BWS zaproponuje radzie przyjęcie rezolucji w obronie Archiwum – TREŚĆ

-

Klub radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa zaproponuje radzie miasta przyjęcie i wysłanie do ministra kultury apelu, aby nie likwidować bocheńskiego Oddziału Archiwum Państwowego. 

O planach przeniesienia zbiorów znajdujących się obecnie w Bochni do Krakowa, poinformowało w zeszłym tygodniu Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej (czytaj TUTAJ).

– Apel przedłożymy na najbliższej sesji RM z wnioskiem, aby Rada przyjęła nasz tekst w formie rezolucji-prośby do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wyjaśnia radny Jerzy Lysy.

Pełna treść apelu poniżej.


Szanowny Pan Profesor Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Warszawa 

My, niżej podpisani radni Rady Miasta Bochnia zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o zmianę decyzji Kierownictwa Archiwum Państwowego w Krakowie, dotyczącej likwidacji Oddziału AP w Bochni.

Po II wojnie zostało ono reaktywowane i działa nieprzerwanie od 1950 r . Od 1988 ma swoją siedzibę w pięknym, secesyjnym budynku w Bochni, położonym przy ul. Konstytucji 3 Maja. Oprócz ustawowej roli gromadzenia dokumentów , instytucja ta jest fenomenalnym miejscem edukacji patriotyczno-historycznej  młodzieży a także osób dorosłych, którzy chętnie uczestniczą w życiu bocheńskiego Archiwum. Jest  więc doskonałym ośrodkiem tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Paradoksem historii byłoby likwidowanie placówki archiwalnej w Bochni – mieście,  które 4 lata przed Krakowem uzyskało   prawa miejskie. Dzięki ofiarności wielu ludzi ( min. bochniaka, malarza  Marcina Samlickiego) nasze archiwum przetrwało ciężkie czasy  po I wojnie światowej a w mrocznych czasach hitlerowskiej okupacji pracujący tu ludzie  z narażeniem życia przechowywali wiele dokumentów świadczących o świetności naszego miasta a w szczególności Bocheńskiej Żupy Solnej.  Teraz , gdy tak wiele mówi się o decentralizacji  państwa i promowaniu Małych Ojczyzn nawet w miejscowościach odległych od wielkich centrów kultury, planowana  likwidacja byłaby poważnym błędem.

Ośmielamy się przypomnieć, że bocheński Oddział AP obsługuje obszar dwóch powiatów : brzeskiego i bocheńskiego. Koszty utrzymania placówki są znikome (czynsz miesięczny wynosi 4 tys. zł za lokal o pow. 250 m kw.) , a właściciel lokalu ( potomek właścicieli słynnej niegdyś drukarni Secesja) deklaruje kontynuację wieloletniej , korzystnej umowy najmu. Mamy też pewność, że samorządy miasta i powiatu zapewnią środki na wykonanie bieżących zaleceń  pokontrolnych,  dostosowując pomieszczenia archiwum do obowiązujących  przepisów bhp i ppoż.. Deklarujemy, że w przypadku pozytywnej decyzji Pana Ministra poczynimy starania, aby zwiększyć powierzchnię archiwum o kolejne 200 m kw. poprzez zagospodarowanie wolnych pomieszczeń w budynku, co pozwoli działać tej placówce przez wiele kolejnych lat.

Doceniamy starania Pana Ministra oraz Kierownictwa Archiwum w Krakowie  skutkujące powstaniem nowej , wspaniałej siedziby AP , jednakże prosimy,  aby z przytoczonych wyżej powodów  zachować Oddział Archiwum Państwowego w Bochni. Są  bowiem takie miejsca i okoliczności, dla których warto zrobić wyjątek. Szczególnie,  gdy zaangażowanie środowisk lokalnych jest wyjątkowe.

Z wyrazami szacunku
radni:  Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina
Bochnia, 23.02.2022 r

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023