Społecznicy uruchomili ankietę: „Planty Salinarne. Rewaloryzacja, ale jaka?”

-

Inicjatorzy listu otwartego ws. Plant Salinarnych realizują kolejne działanie związane ze zbliżającą się rewaloryzacją zabytkowego parku. Tym razem proszą internautów o wypełnienie anonimowej ankiety na temat zaproponowanego przez władze miasta kształtu przebudowy Plant. Choć wkrótce ma nastąpić podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji, działacze społeczni przekonują, że nie jest za późno na wprowadzanie zmian.

– Naszym zdaniem rewaloryzacja zabytkowych Plant jest konieczna, ale jej skala powinna zostać skonsultowana z mieszkańcami podkreślają autorzy ankiety. I wyliczają: – Pytamy Obywateli Bochni, Mieszkańców Bocheńszczyzny oraz Gości odwiedzających Miasto: czy znacie i popieracie projekt modernizacji Plant Salinarnych? Co sądzicie o wycince oraz pielęgnacji zabytkowego drzewostanu i krzewostanu? Jak według Was należy zagospodarować teren dawnego stawu salinarnego? Co sądzicie o ogrodach deszczowych i pływającej fontannie?  Za co kochacie bocheńskie Planty?

Adam Piskór, prezes Bocheńskiej Fundacji „Salina Nova” uważa, że na podejmowane działania nie jest za późno.

– Naturalnie, zdajemy sobie sprawę, iż z formalnego punktu widzenia nie ma obecnie możliwości modyfikacji czy zmniejszenia zakresu prac przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Może się to wydarzyć tylko i wyłącznie na zasadzie aneksu do umowy z wykonawcą, przy jednoczesnej akceptacji planowanych zmian z biurem projektowym i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Takie rozwiązanie zostało z powodzeniem wdrożone przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w projekcie rewitalizacji Parku Bednarskiego (2021-2022), przy udziale miejskich
aktywistów i społeczników ( „Akcja Ratunkowa dla Krakowa”) –
wskazuje.

Adam Piskór dodaje też: – Działając w interesie publicznym, jako społecznicy uważamy, że w ramach przebudowy i remontu Plant można uzyskać oszczędności na poziomie 4-5 mln, przeznaczając je na inne potrzeby publiczne.

Ankietę można wypełnić do 20 maja TUTAJ.

INICJATORZY SPOŁECZNEJ AKCJI ANKIETOWEJ: 

Marek Piekarczyk – Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochni
Adam Piskór – Bocheńska Fundacja „Salina NOVA”
Mirosław Cibor – Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym, Dzieciom i Młodzieży „Auxilium”
Ewa Skowrońska – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „RABA”
Kinga Legin –Onacko – Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Bochni
Bartłomiej Gogola – Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Bochni
Jerzy Turek – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci
Grzegorz Pałkowski – Stowarzyszenie „Bocheńscy Patrioci”
Ryszard Jr Piekarczyk  – „Kulturalna Bochnia” 

W organizacji akcji ankietowej nie bierze udziału Stowarzyszenie „Bochniaków”.
Pozostali sygnatariusze Listu Otwartego potwierdzili swoje zaangażowanie w akcji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2023