R e k l a m a

Bochnia. W sobotę historyczna inscenizacja i piknik militarny na Os. Niepodległości – PROGRAM

-

Stowarzyszenie Bocheńscy Patrioci zaprasza na Inscenizację historyczną wraz z piknikiem militarnym. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 31 sierpnia na łąkach przy osiedlu Niepodległości (obok pętli autobusowej) w Bochni.

Impreza będzie otwarta dla wszystkich. Poza samą Inscenizacją zaplanowano także pokaz sprzętu i wyposażenia Jednostek Wojskowych (21 batalion logistyczny w Rzeszowie) oraz innych formacji mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska).
Będą również grupy rekonstrukcyjne z wystawami z okresu I oraz II wojny światowej, a dla najmłodszych dmuchane miasteczko oraz gry i zabawy dla dzieci. Na miejscu będzie również mała gastronomia.

Plan wydarzeń:

11.00 – 19.00 Piknik militarny z udziałem jednostek Wojska Polskiego, policji i innych formacji mundurowych
12.00 – Oficjalne otwarcie pikniku, powitanie gości, Wojska Polskiego, służb mundurowych, grup rekonstrukcyjnych
12.30 – Pokaz akcji ratunkowej z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

16.00 – Inscenizacja

11-19 Dmuchane miasteczko, gry i zabawy dla dzieci (zagadki matematyczno logiczne oraz warsztaty w j. angielskim)

Diorama I wojna światowa
Diorama II wojna światowa

W rolę aktorów Inscenizacji wcielą się rekonstruktorzy z Polski i Ukrainy, przedsięwzięcie wspiera profesjonalna firma pirotechniczna.

Organizatorzy planują także dodatkowe atrakcje m.in. możliwość wykonania zdjęć z rekonstruktorami w okopach itp.

WAŻNE INFORMACJE dla uczestników wydarzenia:

1. Wejście na teren imprezy znajduje się przy pętli autobusowej.

2. Na terenie pikniku militarnego i Inscenizacji nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla widzów. Parking dla organizatorów, obsługi i zaproszonych gości znajduje się na terenie imprezy – wjazd od ulicy Nowy Świat). Parking dla widzów: korzystać można z parkingów na terenie osiedla Niepodległości.

Dojazd komunikacją miejską: linia nr 1 (pod samo wejście imprezy)

3. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom imprezy, z następującymi zastrzeżeniami:

– osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność;

– uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, osoby nietrzeźwe nie zostaną wpuszczone na teren imprezy;

– uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach i puszkach, środków odurzających lub substancji psychotropowych;

– wszyscy widzowie muszą bezwzględnie podporządkowywać się zaleceniom organizatorów i służb porządkowych.

4. W czasie trwania imprezy, na jej terenie obowiązuje zakaz:

– wypuszczania luzem psów i innych niebezpiecznych zwierząt;

– niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie imprezy;

– zaśmiecania terenu imprezy;

– zabrania się wchodzenia na wydzielone tereny oznaczone taśmami i innymi ogranicznikami.

5. Przejście dla osób udających się na działki będzie odpowiednio wyznaczone z zastosowaniem się do wyżej wymienionych informacji.

6. Organizatorom przysługuje prawo do zmiany harmonogramu imprezy w razie wystąpienia czynników od nich niezależnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc