Sejm uchwalił ustawę ws. dotacji dla kopalni soli w Bochni: przez 7 lat dostanie 173 mln złotych

-

Sejm uchwalił w piątek ustawę przedłużającą o kolejne siedem lat możliwość udzielania dotacji m.in. dla kopalń soli Bochnia i Wieliczka.

Na mocy przyjętej ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, do końca 2027 r. przedłużone zostanie przekazywanie dotacji budżetowej dla kopalń soli „Bochnia” i „Wieliczka” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji. Dotychczasowe przepisy umożliwiały przekazywanie takiej dotacji jedynie do końca 2020 r.

W dokumencie zapisano, że kopalnia soli „Bochnia” otrzyma przez 7 lat 173 mln zł, a kopalnia „Wieliczka” w tym samym czasie 550 mln zł.

Dotacja będzie służyła przeprowadzeniu całkowitej likwidacji niezabytkowych części kopalń soli oraz zabezpieczeniu unikalnych zabytków. Umożliwi to kopalniom kontynuację procesu likwidacji w zakładach górniczych, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie części zabytkowych.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, zakończenie zadań związanych z likwidacją ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zabudowy miejskiej i jest niezbędne dla ochrony cennych wyrobisk. Zaniechanie prac likwidacyjno-zabezpieczających może doprowadzić do destrukcji substancji zabytkowej i w rezultacie spowodować zagrożenie dla obiektów znajdujących się na powierzchni. Może także prowadzić do wystąpienia niekontrolowanych zagrożeń naturalnych i górniczych, a nawet katastrofy górniczej.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2022

X