Bochnia. Trwają konsultacje strategii – w poniedziałek spotkanie w Urzędzie Miasta

-

Do 26 września 2022 r. trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030. W poniedziałek 19 września 2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne podczas którego mieszkańcy miasta będą mogli zgłosić swoje uwagi.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Urzędzie Miasta Bochnia (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, sala nr 100).

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag, wniosków i opinii z wykorzystaniem formularza oraz dyskusji z ekspertem zespołu opracowującego dokument oraz przedstawicielami Gminy Miasta Bochnia.

Przypominamy, że konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030 prowadzone są w następujących formach:

  1. pisemnej oraz za pomocą formy elektronicznej – uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii można składać w terminie od 22 sierpnia 2022 r. do 26 września 2022 r. pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w następujący sposób:
    1. w siedzibie Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
    2. pocztą na adres Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia (decyduje data wpływu do urzędu),
    3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta Bochnia: /vd9t56g0bk/skrytka – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
    4. spotkania konsultacyjnego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Bochnia (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, sala nr 100).
  2. spotkania konsultacyjnego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Bochnia (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, sala nr 100).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2023