Bochnia. Przeprowadzono szkolenia strażaków ratowników

-

65 druhów i druhen z powiatu bocheńskiego przeszło podstawowe szkolenie strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych.

Część teoretyczna szkolenia odbyła się w formie E-learningu przy wykorzystaniu platformy szkoleniowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Zajęcia praktyczne przeprowadzili natomiast strażacy z JRG KP PSP w Bochni na terenie bocheńskiej komendy.

Egzaminy końcowe z części praktycznych obu kursów odbyły się przy wsparciu ze strony firmy P.U.H.P. CADILAK z Bochni, która udostępniła samochody do ćwiczeń ze sprzętem hydraulicznym. Do egzaminów przystąpiło 65 druhów. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Nowe kwalifikacje, wiedza i umiejętności będą z pewnością pomocne w prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych.

W szkoleniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP z terenu całego powiatu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2023