Lipnica Murowana. 5 mln zł unijnej dotacji na budowę kanalizacji

-

Niemal 5 mln zł z RPO WM na lata 2014-2020 – to środki, dzięki którym w Lipnicy Dolnej i Górnej powstanie nowoczesna kanalizacja sanitarna. Umowę gwarantującą dofinansowanie tej kluczowej dla mieszkańców inwestycji na ręce wójta Tomasza Gromali przekazali w piątek Marta Malec-Lech z zarządu województwa i radny Stanisław Bukowiec.

Planowana kanalizacja o długości ponad 10 km obejmie swoim zasięgiem obszar Lipnicy Dolnej i Górnej. Nieczystości wybudowanej kanalizacji będą odprowadzane do pobliskiej oczyszczalni ścieków, znajdującej się w Lipnicy Dolnej.

Budowa nowej kanalizacji opiewa na kwotę 7,8 mln zł, z czego niemal 5 mln zł pochodzi z RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja zostanie zakończona w maju 2021 roku.

– Cieszę się, że dzięki przekazanej dziś umowie gmina Lipnica Murowana będzie mogła jeszcze lepiej się rozwijać. Jej niewątpliwym atutem są walory krajobrazowe i turystyczne, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności infrastruktury wypoczynkowej w tym regionie Małopolski. A przede wszystkim realizacja tej inwestycji poprawi standard życia mieszkańców – podkreśla Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Realizacja projektu pozwoli rozwiązać problemy dotyczące gospodarki ściekowej, a co za tym idzie okoliczne grunty i rzeki przestaną być narażone na zanieczyszczenia, które, jak wiadomo mogą stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców. Będzie zatem nie tylko ekologicznie, ale także bardziej estetycznie, a to w konsekwencji spowoduje wzrost atrakcyjności terenów gminnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2022

X