R e k l a m a

Bochnia. Służbowe komórki w magistracie. Ile ich jest i ile kosztują?

Na razie nie wiadomo, czy Urząd Miasta Bochnia opublikuje na swojej stronie internetowej i/lub w Biuletynie Informacji Publicznej numerów służbowych telefonów komórkowych użytkowanych przez...

Numery służbowych telefonów komórkowych urzędników będą w internecie?

Do bocheńskiego magistratu wpłynęła petycja w sprawie opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej numerów służbowych telefonów komórkowych użytkowanych przez urzędników. Ma to usprawnić komunikację...