Bochnia wyemituje obligacje o wartości 12 mln złotych?

-

Bocheński magistrat chce wyemitować obligacje gminne na łączną wartość 12 mln złotych. Na najbliższą sesję rady miasta przygotowano projekt uchwały w tej sprawie.

Obligacji ma być w sumie 12 tysięcy, każda o wartości nominalnej 1 tys. zł. Razem daje to kwotę 12 mln zł. Emisja obligacji ma nastąpić poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 120 osób.

Emisję obligacji zaplanowano już w tegorocznym budżecie Bochni. Paragraf 4. uchwały budżetowej określa limit zobowiązań z tytułu obligacji właśnie na 12 mln zł.

W projekcie uchwały wyjaśniono, że środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje zostaną wykupione nie później niż 31 grudnia 2030 r. w poniższych wartościach:

  • w 2024 r. kwota 1,6 mln zł;
  • w 2025 r. kwota 1,4 mln zł;
  • w 2026 r. kwota 700 tys. zł;
  • w 2027 r. kwota 200 tys. zł;
  • w 2028 r. kwota 3 mln zł;
  • w 2029 r. kwota 2,2 mln zł;
  • w 2030 r. kwota 2,9 mln zł.

Oprocentowanie obligacji (równe stawce WIBOR6M powiększonej o marżę) ma być wypłacane co najmniej raz w roku.

Ile to będzie kosztowało? W uzasadnieniu do projektu uchwały podano symulację kosztów emisji obligacji. Przy założeniu, że WIBOR6M wynosi 0,72 proc., a marża banku 1,42 proc. (razem 2,14 proc.), koszt emisji w okresie 10 lat wyniesie ok. 2 mln zł.

Głosowanie uchwały zaplanowano na 30 kwietnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023