R e k l a m a

Cerekiew. 2 mln zł na powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy

-

Powiat Bocheński otrzymał prawie dwa miliony złotych na modernizację i adaptację budynku w Cerekwi na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Po 17 latach budynek przejdzie gruntowną rewitalizację i niebawem będzie służył mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego.

– Z początkiem roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku na remont tego obiektu. Budynek w Cerekwi to obiekt z lat osiemdziesiątych, pełnił kiedyś funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W efekcie przeprowadzonych tam prac powstanie piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt. W budynku zaprojektowano pomieszczenia do ogólnej terapii zajęciowej i pomieszczenia do indywidualnego poradnictwa. Zastosowane będą rozwiązania funkcjonalne umożliwiające prowadzenie zajęć – mówi Adam Korta starosta bocheński.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony będzie dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle psychicznie chorych, z uwzględnieniem możliwości kierowania osób ze spectrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną nieumiejących funkcjonować samodzielnie.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na remont obiektu. Planowany termin uruchomienia nowego ŚDS to grudzień 2021 roku.

Środki finansowe w łącznej kwocie 1 mln 921 107 tyś. Powiat Otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc