R e k l a m a

ZUS: 25 sierpnia ruszy wypłata 14. emerytury

-

Od 25 sierpnia tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku.

Czternasta emerytura to kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

Prawo do świadczenia będzie ustalane na 24 sierpnia, czyli na dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. „Czternastka” będzie zwolniona z podatku dochodowego. I „na rękę” wyniesie 1217,98 złotych.

„Czternastkę” w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób. W przypadku osób ze świadczeniem między 2900 zł a 4188,44 zł „czternastka” będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 złotych.

W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września.

Natomiast w systemie mundurowym i w przypadku osób, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata będzie we wrześniu. Z kolei osoby, które otrzymują świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc – „czternastkę” dostaną w październiku.

„Czternastka” będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” dla niesamodzielnych.

Ze wstępnych szacunków wynika, że w tym roku na „czternastkę” może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc