Bochnia. Wraca temat transmisji on-line obrad komisji Rady Miasta. Radni zmienią zdanie?

-

Bocheńska Rada Miasta jeszcze raz zajmie się odrzuconym miesiąc temu pomysłem transmisji na żywo w internecie obrad komisji stałych. Ale to jeszcze wcale nie oznacza, że tym razem decyzja radnych będzie inna.

Poprzednio projekt uchwały w tej kwestii złożyło stowarzyszanie Reaktor B7 (swoją drogą, była to pierwsza w historii miasta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza). Wnioskodawcy zebrali pod projektem 350 podpisów poparcia. Nie udało się jednak przekonać większości radnych (8 było za, 9 przeciw, 3 wstrzymało się, 1 nieobecny). Jako argumenty „przeciw” powtarzały się obawy o to, że w „świetle kamer” obrady komisji nie będą merytoryczne. O dyskusji na sesji oraz samym głosowaniu przeczytacie w relacji Bochnianin.pl TUTAJ.

Teraz temat wraca – tym razem za sprawą klubu radnych „Bocheńska Wspólnota Samorządowa”, który zgłosił identyczny projekt uchwały. Odpowiedni punkt wprowadzony zostanie do czwartkowej sesji rady miasta.

Klub „Bocheńska Wspólnota Samorządowa” tworzy trójka radnych: Damian Słonina, Janusz Możdżeń oraz Jerzy Lysy. Co ciekawe, na sesji przed miesiącem pierwszy z nich był orędownikiem przyjęcia uchwały, ale drugi wstrzymał się od głosu. Jerzy Lysy był nieobecny.

Członkowie stowarzyszenia Reaktor B7 choć kibicują klubowej inicjatywie – wszak jest powieleniem ich pomysłu – to mają pewne obawy, „czy nowy tryb pracy nad proponowanym projektem nie będzie miał wpływu nie tylko na ostateczną decyzję radnych, ale również na postrzeganie Stowarzyszenia jak i samej inicjatywy jako opowiedzenie się po jednej z występujących w Radzie Miasta opcji politycznej”. Ostatnią rzeczą jakiej chciałby Reaktor B7 to dopatrywanie się w działaniach tej organizacji jakichś intencji politycznych. Dotychczasowa działalność Reaktora dowodzi bowiem skupiania się na merytoryce i szukaniu konstruktywnych rozwiązań dla poruszanych kwestii.

– Jesteśmy w pełni przekonani o jakości proponowanego przez nas rozwiązania oraz korzyściach jakie płyną z wdrożenia naszego pomysłu. Wyrażamy nadzieję, że Rada Miasta Bochnia przychyli się do realizacji naszej inicjatywy wyrażonej tym razem głosem radnych „Bocheńska Wspólnota Samorządowa” – napisali członkowie stowarzyszenia w krótkim oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek wieczorem na stronie stowarzyszenia.

Poniżej pełna treść oświadczenia Reaktora B7 oraz uzasadnienie do projektu uchwały przedstawione przez klub radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa..

Oświadczenie
Bochnia 23.09.2019

W poniższym oświadczeniu chcemy przekazać opinię stowarzyszenia Reaktor B7, w związku z inicjatywą radnych klubu „Bocheńska Wspólnota Samorządowa”, mającej na celu ponowne skierowanie pod głosowanie pomysłu transmisji on-line komisji stałych Rady Miasta Bochnia.

    Pierwsza próba realizacji tego pomysłu za pomocą Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej nie znalazła podczas głosowania odpowiednio dużego uznania radnych, projekt nie zdobył wymaganej większości. Już podczas obrad przekazaliśmy informację o zamiarze powrotu do tego tematu. Aby zrealizować ten cel wystąpiliśmy w ramach informacji publicznej o nagrania komisji z sierpnia 2019, jednocześnie skupiając się na pozyskaniu poparcia dla naszych wniosków do BO Bochnia 2020 i BO Małopolska 2020. Gdy otrzymaliśmy informację o zamiarze radnych klubu „Bocheńska Wspólnota Samorządowa” pierwszą i naturalną reakcją była radość, że po raz kolejny nasze pomysły i działania brane są pod uwagę przez bocheńską scenę polityczną. Nie mając żadnych innych intencji w działaniu niż dobro i rozwój Bochni, możemy skupić się na jak najlepszej jakości proponowanego rozwiązania i na sprawności wdrażania.

    Członkowie stowarzyszenia Reaktor B7, przy bardzo ograniczonych możliwościach czasowych, chcą zrealizować wiele pomysłów, toteż każda pomoc w działaniu mieszkańca, instytucji czy klubu radnych jest dla naszych działań bardzo korzystna. Jednocześnie mamy pewne obawy, czy nowy tryb pracy nad proponowanym projektem nie będzie miał wpływu nie tylko na ostateczną decyzję radnych, ale również na postrzeganie Stowarzyszenia jak i samej inicjatywy jako opowiedzenie się po jednej z występujących w Radzie Miasta opcji politycznych.

   Jesteśmy w pełni przekonani o jakości proponowanego przez nas rozwiązania oraz korzyściach jakie płyną z wdrożenia naszego pomysłu. Wyrażamy nadzieję, że Rada Miasta Bochnia przychyli się do realizacji naszej inicjatywy wyrażonej tym razem głosem radnych „Bocheńska Wspólnota Samorządowa”.

Z wyrazami szacunku
Reaktor B7

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

Jawność życia publicznego w zakresie działalności samorządu lokalnego zapewniona jest częściowo przez obligatoryjne formy informowania społeczności lokalnej ( nakazane przez ustawodawcę transmisje na żywo z  sesji Rady Miejskiej), jednakże Ustawodawca przewidział także możliwość wprowadzania indywidualnych unormowań w tym zakresie ( art. 40 ust.2 Ustawy o samorządzie gminnym).

Transparentność działań urzędników a także radnych, tworzących organ stanowiący naszego miasta była wielokrotnie przedmiotem postulatów mieszkańców. Wprawdzie nieskuteczna w tej sprawie okazała się dotychczasowa inicjatywa obywatelska, gdyż projekt uchwały podpisany przez ponad 300 obywateli naszego miasta został odrzucony na sesji 29 sierpnia 2019 r , jednakże uważamy, że ponowna propozycja w tym zakresie nie będzie dla nikogo dyshonorem. Wręcz przeciwnie – akceptując przedstawioną uchwałę radni pokażą, że nie mają nic do ukrycia przed swoimi wyborcami. Wpłynie to niewątpliwie na poprawę jakości pracy samorządu , nie tylko w oficjalnych debatach sesyjnych lecz także na etapie dochodzenia do ostatecznych decyzji, prezentowanych później na sesjach. Ponadto umożliwi mieszkańcom Bochni na poznanie szczegółowych uwarunkowań , które prowadzą do finalnych rozstrzygnięć samorządowych, czasem kontrowersyjnych, co dotychczas często wynikało z braku rzetelnej informacji . Dlatego niezbędne jest poszerzenie zakresu unormowań dotyczących zwiększenia transparentności działań samorządu, jego organów oraz pracowników urzędu miejskiego i miejskich jednostek samorządowych.

Inicjatorami wprowadzenia tych (a także  innych) unormowań mogą być zgodnie z art. 20 ust.6 – kluby radnych, pod warunkiem przekazania do Rady Miejskiej  projektu odpowiedniej uchwały w tym zakresie co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. 

Przedłożony projekt uchwały  spełnia powyższe warunki, gdyż został przekazany do Biura Rady Miasta Bochnia przez Klub Radnych „Bocheńska Wspólnota Samorządowa” w dniu 17.09.2019

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X