R e k l a m a

Medale od Prezydenta RP dla pracowników szpitala w Bochni – LISTA

-

Uroczyste otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z Hospicjum Stacjonarnym w Bochni było okazja do wręczenia odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP. W imieniu Andrzeja Dudy wręczała je Joanna Bogacz dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Brązowym Krzyżem za Zasługi na Rzecz Ochrony Zdrowia Publicznego został odznaczony Jarosław Kycia, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni.

„Z roku na rok pozyskuje środki finansowe na modernizacje i rozbudowę Bocheńskiego Szpitala. (…) Co roku jednostka dzięki staraniom Dyrektora dokonuje zakupu wielu nowoczesnych sprzętów i aparatury medycznej. (…) Wszystkie w/w działania przyczyniły się w sposób realny i nieoceniony do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów” – czytamy w uzasadnieniu wniosku o odznaczenie dla Jarosława Kyci.

W dokumencie bardzo szczegółowo wyliczono inwestycje zrealizowane w placówce za czasu kierowania nią przez Jarosława Kycię (czyli od 2012 roku). To m.in. przebudowa i modernizacja Centralnej Sterylizatorni, zwiększenie
liczby miejsc parkingowych dla pacjentów, przebudowa i modernizacja Pracowni Endoskopii wraz z wyposażeniem
w sprzęt medyczny, rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałów
Wewnętrznych, modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, modernizacja infrastruktury i sprzętu
oraz systemu i oprogramowania do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej EDM, otwarcie
pierwszej na terenie Powiatu Bocheńskiego Pracowni Rezonansu Magnetycznego, przebudowa i modernizacja
kuchni szpitalnej, termomodernizacja obiektów szpitalnych, przebudowa i modernizacja Centrum Diagnostyki
Obrazowej, otwarcie pododdziału Intensywnego Nadzoru Noworodka, modernizacja i adaptacja pomieszczeń
na potrzeby Poradni Specjalistycznych.

Za długoletnią służbę złotym medalem przyznawanym przez prezydenta RP odznaczono:

Renatę Weiss, która w bocheńskim szpitalu  pracuje od 1984 roku. Początkowo zajmowała stanowisko pielęgniarki. W 2001 roku została oddelegowana do pracy w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym, gdzie po dwóch miesiącach zostało jej powierzone pełnienie obowiązków kierownika tego działu. W 2004 r. objęła stanowisko Naczelnej Pielęgniarki. Od 2015 roku była kierownikiem Działu Sprzedaży i Promocji i równocześnie Naczelną Pielęgniarką. Obecnie obok funkcji Pielęgniarki Naczelnej koordynuje pracą Zakładu Opiekuńczo-leczniczego przy ul. Karolina 16 w Bochni.

Urszulę Maślak, która w bocheńskim szpitalu pracuje od października 1984 roku Początkowo zajmowała stanowisko pielęgniarki. W 2004 roku została jej powierzona funkcja Zastępcy Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego. W 2011 roku objęła stanowisko pielęgniarki koordynującej Poradnię Okulistyczną i Oddział Chirurgii Oka Jednego Dnia, następnie pełniła obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym. Tę funkcję sprawuje do dziś. 

Beatę Jaglarz, kktóra w bocheńskim szpitalu pracuje od 1986 roku. W 2004 roku uzyskała tytuł specjalisty pierwszego stopnia w dziedzinie mikrobiologii, a następnie podniosła kwalifikacje uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie Mikrobiologii medycznej. Przez blisko 10 lat zajmowała stanowisko Kierownika Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Kierownika Pracowni Mikrobiologii i Epidemiologii. 

Małgorzatę Malaca, która obecnie zajmuje stanowisko asystenta w Pracowni Analitycznej i Badań Hormonalnych. W bocheńskim szpitalu jest zatrudniona od 1988 roku. Od 2014 r. zarządzała zespołem, zajmując kolejno stanowisko Kierownika Pracowni analityczno-hormonalnej, następnie  także Zastępcy całego Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej. Obowiązki te pełniła do kwietnia 2022 r. 

Małgorzatę Pietrzak, która ze służbą zdrowia związana  jest od 1987 roku. Początkowo pracowała na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W latach 1993 – 1996 pracowała w Oddziale Chirurgii Dziecięcej na podstawie umowy zagranicznej w Szpitalu w Libii. Od 2003 roku pełni obowiązki Pielęgniarki Epidemiologicznej/Specjalisty ds. epidemiologii. Dodatkowo od 2007r. zarządzała nowo powstałym Działem Higieny Szpitalnej, a następnie jako specjalista ds. jakości odpowiadała za zarządzanie system jakości i akredytacji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc